TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Program Buďme kamarádi ve II. A

Program Buďme kamarádi ve II. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. listopadu v 20:37

Certifikované programy primární prevence nám již řadu let ve třídách I. stupně realizuje lektorka Ida Pencová z Hope4kids, z.s., se svým parťákem Ludvíčkem. Stejné je to i v letošním roce. Pro druháčky jsme vybrali program Buďme kamarádi, během něhož si děti osvojují důležité principy dobrého kamarádství a prakticky je aplikují. Učí se reagovat na chování, které se jim nelíbí, projevit své emoce a potřeby, vcítit se do druhých. Programy se dětem vždy líbí, užívají si je a na Ludvíka s Idou se moc těší.   

Retro den jsme si užili

Retro den jsme si užili

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. listopadu v 20:07

Na čtvrtek 16. 11. vyhlásil školní parlament při příležitosti státního svátku sametové revoluce Den retro oblečení. Popustili jsme uzdu fantazii, pomyslně jsme se přenesli zpět do 80. let a tehdejší dobu si připomněli originálními modely - podívejte se, jak nám to  slušelo!   

Třeťáci navštívili Kamenný dům

Třeťáci navštívili Kamenný dům

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. listopadu v 19:06

O cechovní organizaci v našem městě a o středověkých řemeslech se žáci třetích ročníků dozvěděli v Kamenném domě. Zábavnou formou programem žáky provedla matrona-žena cechovního mistra v dobovém kostýmu. V průběhu prohlídky expozice středověkého měšťanského domu se žáci seznámili s prací bednářů, šveců, tkalců, krejčích, řezníků, koželuhů, cínařů, tesařů, hrnčířů a dalších. Velmi zajímavý byl výhled z balkónku Kamenného domu na naše město, stejně tak i pohled na bohatou sochařskou výzdobu domu. V závěru programu žáci dostali cechovní osvědčení se svým jménem na památku. Mgr. Jana Němečková Růžičková

Ty a já - projektový den v osmičkách

Ty a já - projektový den v osmičkách

Jana Nedvědová

Vloženo: 15. listopadu v 21:06

Podzimní projektový den probíhal nově v 8. ročníku na vlnách dospívání. Již od počátku listopadu se osmáci projektově seznamují s některými dílčími tématy v hodinách Výchovy ke zdraví. Název projektového dne Ty a já shrnuje témata, která osmáci debatovali právě 15. listopadu v rámci své třídy - psychické a fyzické změny v období puberty, vnímání přirozené sexuality, prevence předčasného sexuálního života i téma antikoncepce.

Vítězství v krajském kole soutěže Junior T-Profi

Vítězství v krajském kole soutěže Junior T-Profi

Jana Nedvědová

Vloženo: 12. listopadu v 18:08

Ve čtvrtek 9. 11. se pětičlenný tým našich osmáků ve složení Isabela Železná, Sofie Cibulková, Štěpán Janoušek, Matěj Tvrdík a Matěj Vopěnka zúčastnil v Nymburku krajského kola soutěže Junior T-Profi, kterou pořádala Hospodářská komora Středočeského kraje. Cílem bylo postavit funkční model ze stavebnice Merkur, i s využitím elektrických pohonů, model představit a obhájit. Jednalo se opravdu o týmovou práci, řada nápadů se během ní vyvíjela, doplňovala, ale i předělávala a výsledkem byl krásný model zvedacího mostu. Náš tým předvedl i velice pěknou prezentaci (práce především Isabely Železné), zodpověděl všechny dotazy poroty a zvítězil. Odměnou byly hodnotné osobní dary a pro třídu poukázky na exkurze - Sklárny Bohemia Poděbrady, Spolana Neratovice a prohlídku zámku v Brandýse nad Labem. Gratulujeme! PaedDr. Alena Kotrbová 

První setkání druháčků a deváťáků z béčka

První setkání druháčků a deváťáků z béčka

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. listopadu v 20:41

Ve čtvrtek 9. 11. proběhla první schůzka patronů z IX. B s mladšími spolužáky z II. B. Deváťáci přišli skvěle připraveni. Téma si pro děti zvolili lákavé - Svatý Mikuláš. Promítli jim krásnou prezentaci, na které si dali záležet Dan Soukup a Adam Horáček. Dětem vysvětlili všechny pojmy, které tam byly zmíněny, pak promítli video pro nebojácné, čerty "krampusáky". 

Výsledky hlasování participativního rozpočtu

Výsledky hlasování participativního rozpočtu

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. listopadu v 18:53

Od pondělí 6. 11. hlasovaly třídy o návrzích na zlepšení prostředí školy, které jsme shromáždili prostřednictvím partlamentářů - k dispozici máme 50 000 Kč. Sešlo se mnoho zajímavých nápadů, se seznamem budeme určitě dále pracovat. Jak vše dopadlo se dočtete dále.... Hlasování bylo velmi vyrovnané, jak vidíme, rozdíl na předních místech je minimální.  Momentálně hledáme vhodný relaxační nábytek, který bychom mohli na školní chodbu pořídit... 

Halloweenský patronát I. D a VII. A

Halloweenský patronát I. D a VII. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. listopadu v 20:11

Halloween společně přivítali také prvňáčci z déčka společně s jejich patrony ze VII. A. Nejprve jsme si povídali o tom, co to vlastně Halloween je, odkud k nám přišel a  jakou oblibu u nás tento svátek má. Sedmáci pomáhali dětem s pracovními listy s halloweenským tématem, kde malé děti ukázaly, jak už umí počítat. Společně jsme vydlabali dýně, které si přinesli prvňáčci s sebou do školy. Užili jsme si všichni společně strávený čas. Bc. Petra Němcová 

VI. A v roli vloggerů

VI. A v roli vloggerů

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. listopadu v 14:47

V hodině angličtiny si šesťáci vyzkoušeli roli vloggerů a s použitím svých mobilních telefonů natočili krátká prezentační videa o naší škole s vlastními komentáři. Každá skupina si mohla vybrat, která místa ve škole chce představit a jak je okomentuje. Díla jsou velmi zdařilá. Procvičili jsme tímto způsobem nejen povinná slovíčka, ale zároveň jsme si připravili nový projekt s belgickou školou v městečku Erpe-Mere, které jsme naše prezentace zaslali, aby měli představu o naší škole - z našich videí byli nadšení. Na oplátku bychom měli dostat prezentaci jejich školy od nich. Mgr. Hana Votavová 

Workshop v knihtiskárně - IV. B

Workshop v knihtiskárně - IV. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. listopadu v 14:38

Děti ze IV.B jsou velcí čtenáři, a proto se vyrazily v rámci hodiny čtení podívat do kutnohorské knihtiskárny, kde se zajímavou formou dozvěděly něco z historie vzniku převratného vynálezu, kterým byl knihtisk. Následoval praktický workshop, kde si každý zkusil práci na starobylé tiskárně, dále na razidle, řezačce papírů a ručně si svázal a vyzdobil notýsek, který si samozřejmě odnesl domů. Jako bonus k celé exkurzi si děti mohly prohlédnout i zajímavé sklepení, které se pod knihtiskárnou nachází. Mgr. Jaroslava Šibravová 

Jak funguje lidské tělo poznávali páťáci z béčka

Jak funguje lidské tělo poznávali páťáci z béčka

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. listopadu v 14:27

První letošní projekt třídy V.B s názvem Jak funguje lidské tělo a jeho části byl mezipředmětový, spojoval předmět člověk a jeho svět a výtvarnou výchovu. Páťáci si informace na zvolené téma z anatomie člověka nastudovali v encyklopediích a na internetu, poté ve skupinkách projekt graficky zpracovali a následně ho ostatním ve třídě odprezentovali. Ing. Blanka Železná  

 

Projekt Harry Potter v osmičkách - VIII. A a VIII. C

Projekt Harry Potter v osmičkách - VIII. A a VIII. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. listopadu v 19:15

Osmáci z áčka a céčka se v několika hodinách českého jazyka přenesli do kouzelného světa fantazie a věnovali se postavám z knižní série Harry Potter autorky J. Rowlingové. Ve svých projektech velmi hezky představili přední osobnosti a nešetřili výčtem kladných i záporných vlastností. Charakteristiky doplnili osobními dopisy, v nichž vyjádřili svůj vztah k hrdinům a připojili několik milých, výstižných vět o sobě, protože jejich touha zaujmout místo ve studentské koleji v Bradavicích nebo ve famfrpálovém týmu je velká. Děkujeme za kouzelný zážitek. Mgr. Šárka Dáňová, Mgr. Monika Krejčová, Martina Lísková      

Výstup z projektu Pokračujeme spolu - VI. A

Výstup z projektu Pokračujeme spolu - VI. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. listopadu v 14:44

Šesťáci z áčka si společně vytvořili výstup z adaptačníiho kurzu ve Vlastějovicích, který nesl název Pokračujeme spolu. Na jejich společném nádherném stromě rozkvetla důvěra, naslouchání si, prostor pro sebevyjadřování a respekt. V podobě zralých jablíček se pyšní i spolupráce, vzájemná pomoc a podpora, spousta legrace a zábavy. Mgr. Šárka Dáňová 

Moc jim přejeme, ať se vše plní každý den co největší měrou!  

Druháčci v knihovně - II. B, II. D

Druháčci v knihovně - II. B, II. D

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. listopadu v 14:39

Druháčci se vypravili do městské knihovny na program Abeceda s Ferdou. Děti se pilně abecedu ve škole učily a paní knihovnice je pochválila, jak ji už krásně umí odříkat.  Děti bedlivě poslouchaly informace o panu spisovateli Ondřeji Sekorovi, seznámily se s pojmem žurnalista, karikaturista, entomolog. Poslechly si pohádku O rytíři R, která je mocbavila.Krásný zážitek ještě umocnilo nádherné podzimní počasí, které děti doprovázelo tam i zpět. Mgr. Miroslava Falgeová   

Jaký byl říjen ve II. C?

Jaký byl říjen ve II. C?

Jana Nedvědová

Vloženo: 5. listopadu v 19:31

Po prázdninách jsme navštívili naše patrony z IX. C, kteří si pro nás připravili hezký program plný her a odměn. Děti si vyzkoušely let na koštěti, prolézt pavučinou a střílet šípem.  Během hezkého počasí jsme vyrazili ven. Děti počítaly příklady a plnily další podzimní úkoly. V úterý 31. 10. jsme se oblékli do strašidelných kostýmů. Popovídali jsme si, jak se staví Halloween ve světě a u nás. Děti si  zahrály taneční hry a plnily úkoly s halloweenskou tematikou. Každou středu se těšíme na trenéra, vždy má pro nás připravený bohatý program, ze kterého jsme nadšení. Během tandemové výuky pracujeme ve skupinách. Učili jsme se společně řadit slova podle abecedy. V geometrii už známe přímou, křivou a lomenou čáru. Mgr. Martina Krejčí   

Halloweenský patronát II. C a IX. C

Halloweenský patronát II. C a IX. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. listopadu v 9:29

V pondělí 30. října připravili deváťáci z céčka pro svoje malé svěřence ze II.C halloweenské soutěže. Děti střílely lukem na duchy, létaly na košťatech, plazily se pavučinou, aby zdolaly pavouka, skládaly dýně a netopýry, házely „čáru“ s halloweenskými obrázky a také si mohly vyzkoušet hod do koše nebo strašidelného kelímku. Za splněné úkoly je čekaly drobné odměny a sladkosti. Všichni si pondělní ráno velmi užili a těší se na další setkání v rámci patronátu.. Mgr. Miloslava Sklářová 

 

Halloween v I. A

Halloween v I. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 1. listopadu v 19:39

V úterý 31.10. se prvňáčci v áčku proměnili v čaroděje, kostlivce a duchy. Vařili čarodějnický lektvar, kouzlili a tančili. Společně s kamarády z VIII.A  namalovali dýně, které pak krásně naaranžovali na trávník před školou. Moc děkujeme velkým kamarádům za pomoc a příjemně strávené společné chvíle a maminkám za úžasné dobroty, které připravily! Mgr. Marcela Chroustovská      

Zdraví nad zlato - projekt Rodiče do školy ve IV. B

Zdraví nad zlato - projekt Rodiče do školy ve IV. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 1. listopadu v 19:18

Děti ze IV.B opět ve své třídě přivítaly milou návštěvu z řad rodičů- maminku žáka Marečka Lebedy, dětskou lékařku MUDr. Ivu Lebedovou. Paní doktorka s sebou přinesla mnoho zajímavých předmětů z ordinace, vysvětlila, k čemu slouží a proč se jich děti při vyšetření vůbec nemusí bát. Dále s dětmi diskutovala o běžných dětských nemocech, o významu prevence a o důležitosti dodržování hygienických návyků ve zdraví i v případě nemoci. Dobrovolníci si vyzkoušeli měření krevního tlaku a zjistili, že jsou zdraví jako rybičky. Děti měly mnoho zajímavých dotazů a kdyby nemusela paní doktorka zpět do ordinace, určitě by s námi pobyla i další hodinu. Velmi děkujeme! V prosinci se těšíme na dalšího odvážného rodiče! Mgr. Jaroslava Šibravová 

Jak si půjčit knihu ve školní knihovně?

Jak si půjčit knihu ve školní knihovně?

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. října v 11:15

Čtete rádi? Pak určitě pokračujte ve čtení těchto řádků....Máme radost, že se paní učitelka Krejčová ujala naší školní miniknihovničky, kterou najdete v přízemí na chodbě vlevo od vchodu. Nakoupili jsme řadu nových knížek a paní učitelka je postupně vkládá do programu. Zájemci se po přihlášení mohou podívat které knihy jsou k mání, udlěat si na ně rezrevaci a pak už se dát do čtení. Jak přesně na to, popisuje paní učitelka na následujících řádcích, přiložený je i obrázkový návod, pokud vám lépe vyhovuje.....   

Starý papír v letošním roce sbírat nebudeme

Starý papír v letošním roce sbírat nebudeme

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. září v 20:00

Protože výkupní cena starého papíru opět klesla a byl by problém naše velké nasbírané množství odvézt a udat, nebudeme v tomto školním roce organizovat celoškolní sběr a rok si odpočineme. Nicméně ve škole určitě budeme třídit dál, sběrné nádoby jsou umístěné ve všech třech patrech.      

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání