TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace k zadávání domácí přípravy - prosba o spolupráci

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, od pondělí 23. 3. by všem našim žákům od 5. ročníku výše měla být domácí příprava zadávána prostřednictvím Google Classroom. Informace jsou na iskole. Pokud mají vaše děti s přihlášením problém, kontaktujte prosím paní ředitelku na emailu kotrbova@zszizkov.cz, pomůže vám. Pošle vám také v případě potřeby nový přístup do G Suite,  pokud původně zaslaný pozbyl platnost - platí 48 hodin. Třídní učitelé celý tento týden mapovali, zda někdo nemá technické problémy s přijímáním úkolů a zjištěné problémy se postupně řešily a řeší...    

Pro žáky I. stupně se nic nemění, dál pracují pod vedením svých třídních učitelů prostřednictvím již nastavených komunikačních kanálů.

Všichni jsme postaveni do naprosto nové situace. Žádáme vás o úzkou spolupráci u malých dětí a pravidelný dohled nad těmi staršími. Někomu se zdá úkolů málo, pro někoho je to „akorát“, někdo nestíhá, jiný potřebuje pomoc. Se vším musíme počítat. Jsme připraveni vás vyslechnout, pomoci, vysvětlit. Pokud nerozumíte, nestíháte, máte špatné technické podmínky, pište, volejte.

Doporučujeme vypracovat základní rozvrh pro každý den, pracovat pravidelně, nenechat si práci nahromadit. Určitě se nedá počítat s tím, že bychom se v dohledné době mohli vrátit do školy. Ale určitě pomůže, když budeme všichni dodržovat vyhlášená opatření, i když se nám třeba nelíbí a omezují nás tak, jak jsme to ještě nikdy nezažili.     

Věříme, že i tato zcela nezvyklá situace nás posílí a dětem přinese i něco užitečného – podpoří jejich samostatnou práci, odpovědnost za své výsledky, rozvine práci s různými informačními zdroji a dovednosti v oblasti ICT.

Přejeme vám všem zdraví, pevné nervy a hodně optimismu.        

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání