TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Uzavření základní školy

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, od středy 14.10. je rozhodnutím vlády zakázána osobní přítomnost žáků v základní škole. 

V období od středy 14. 10. do pátku 23.10. se budou všichni žáci vzdělávat distančním způsobem. Účast na této distanční výuce je povinná, v případě neúčasti omluvte prosím  své dítě třídnímu učiteli běžným způsobem. Zároveň prosíme, abyste v případě potřeby byli svým dětem nápomocni, zvlášť pro mladší školáky bude Google Classroom nový. Podorobnější informace k výuce poskytnou třídní učitelé, rozvrh online výuky vyučující jednotlivých předmětů (český jazyk, matematika, angličtina, případně další).  

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. neprobíhá ani distanční výuka (26. - 27. 10. volno vyhlášené MŠMT, 29. - 30. 10. podzimní prazdniny).  Prosím sledujte pravidelně web školy a emaily, které jste nám uvedli jako kontaktní, v případě jakýchkoliv změn vás budeme neprodleně informovat.      

V případě, že si vaše dítě potřebuje něco vyzvednout v budově školy, může tak učinit v dopoledních hodinách do konce týdne. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání