TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace, kde hledat v případě potřeby pomoc

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, níže najdete jednoduchý plakát s informacemi, koho můžete v našem ORP bezplatně kontaktovat s žádostí o pomoc při péči o děti. Podle sdělení autorů vznikl pro potřeby nízkoprahvých rodin, je na něm stručně a jednoduše uvedeno minimum informací a všechny zmíněné organizace pak mohou pomoci klientům k dosažení další péče. Plakát nám zaslal Tým duševního zdraví. 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání