TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Možnost stravování ve školní jídelně Gymnázia Jiřího Ortena

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně, vzhledem k velké naplněnosti školní jídelny při naší základní škole vyjednal zřizovatel Město Kutná Hora pro zájemce od 6.  do 9. ročníku možnost stravovat se v nedaleké jídelně Gymnázia Jiřího Ortena. Kvalitu jídla na gymnáziu si tamní strávníci velice chválí. Stravování by bylo možné zahájit od 1. září 2022. Podmínkou je přesun nejméně sedmdesáti strávníků, jinak GJO stravování neumožní. Tato možnost byla již teď nabízena žákům 8. a 9. ročníku, ale vhledem k nižšímu počtu přihlášených nebylo zahájeno. Cena oběda v jídelně GJO je pro žáka do 14 let 38,- Kč, pro žáky od 15 let 41,- Kč.  Pokud máte o přesun do jídleny na gymnáziu zájem, prosím vyplňte na následujícím odkazu....

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání