TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc červen

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci, s velkou radostí zveřejňujeme plán na měsíc červen, tento školní rok je to teprve třetí měsíční plán v pořadí...Kromě níže uvedených akcí chystají třídní učitelé řadu výletů a výšlapů, vše teprve dolaďují, protože do poslední chvíle nebylo jasné, zda budeme moci s dětmi vyrážet nebo ne. O těchto akcích vás budou třídní učitelé informovat indiiduálně.  

Akce školy:

3.- 4. 6. fotografování žáků II. stupně - samozřejmě bez roušek! 

 

Pasování na čtenáře:

14.6. 9,00 hod I. C, 15.6. 8,15 hod I. B, 15.6. 9,00 hod I. A

 

17. 6. v 17 hod informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, zajišťují vyučující budoucích

prvních tříd

 

22.6. 17,00 hod slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku v GASKu, zajišťují třídní učitelé a vedení školy

 

Výjezdy:

7.6. – 11.6. Outdoorový pobyt v Březové pro žáky IX. A a IX. C, zajišťují třídní učitelé

 

Organizace závěru školního roku:

21. 6. uzavření hodnocení výsledků vzdělávání za II. pololetí  

do 25. 6. vyučování podle rozvrhu

 

od 28.6. budou třídní učitelé ve svých třídách

 

V pondělí 28.6. a v úterý 29.6. trávíme ve škole čas jen v rozsahu dopoledního vyučování (třídy, které končí po 3. vyučovací hodině budou individuálně informovány o ukončení vyučování)

 

Děti, které nechodí do školy, musí také odevzdat učebnice – třídní učitelé domluví s rodiči odevzdání v době po vyučování     

 

30. 6. Slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání