TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc květen

  • Jana Nedvědová

Školní rok letí jako voda a máme tu předposlední měsíční plán práce. Je velmi bohatý, můžeme se těšit na řadu sportovních soutěží, na své si přijdou i výtvarníci - vrací se totiž výtvarný kurz Tvořidla, je naplánovaná řada výjezdů a exkurzí....Čtěte dále....

Soutěže:

 

3. 5. McDonald cup, 4.- 5.ročník, zajišťuje B.Franc

4. - 5.5. atletický víceboj, zajišťuje J.Škarka

10.5. minifotbal 6. – 7. ročník, fotbalový stadion Sparta, zajišťuje B. Franc    

11.5. minifotbal 8. - 9. ročník, fotbalový stadion Sparta, zajišťuje B. Franc  

12.5. turnaj v Kutnohorské školní miniházené, zajišťuje P.Lorencová, B.Franc

16.5. Pohár rozhlasu mladší žáci (6. – 7. ročník), zajišťuje J.Škarka  

17.5. Pohár rozhlasu starší žáci (8. – 9. ročník), zajišťuje J.Škarka      

24.5. atletický trojboj 3. – 5.ročník. E.Votrubová, J.Škarka

25.5. šplh pro žáky 3. – 9.ročníku, zajišťuje J.Škarka      

26.5. stolní tenis – individuálně

 

Další akce školy:

 

9.,10. a 13.5. fotografování žáků 1. – 4. ročníku

12. – 13.5. fotografování žáků vybraných tříd II. stupně v zahradách GASK podle rozpisu (Fotoateliér Valoušek)  

11. 5. 14 hod přijímací zkoušky do matematické třídy, zajišťují zástupci ředitele  

16.- 20.5. obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku podle rozpisu

20.5. závěrečná schůzka školního parlamentu

23. - 24. 5. studijní zájezd do Rakouska, pedagogický doprovod J.Nedvědová, I. Skaláková, M.Sklářová     

25. – 27.5. výtvarný kurz Tvořidla, zajišťují M.Krejčová, D.Podoláková

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé):

 

4.5. ukázková hodina pro rodiče v I. B a I. D

prohlídka chrámu svaté Barbory

4.5. IV. C, 10.5. IV. A, IV. B

5.5. projektový den Stavitel věží (ve spolupráci s Malou technickou univerzitou) pro žáky II. B  

6.5. exkurze do Aeroklubu Kolín pro žáky VI. B

2.- 6.5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky IV. B a III. C v ekocentru Chaloupky  

16.- 20.5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky I. B a I. C v rekreačním středisku Horní Bradlo

Na návštěvě v úlu, hmyzí domeček – program na Kačině, zajišťuje vzdělávací ekocentrum Pod horami     

9.5. III. C, 17.5. III. A, 19.5. III. B

25.5. školní výlet na Staré Hrady pro žáky I. A a I. D

23. – 25.5. projekt učíme se v přírodě pro žáky IV. C v rekreačním centru U Starého rybníka Zbraslavice  

23.- 27.5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky III.B a III.A v rekreačním středisku Šarz Vršov Horní Bradlo

30. - 2.6. projekt Učíme se v přírodě pro žáky 5. ročníku v rekreačním středisku Křižanov

30.5. - 3.6. outdoorový pobyt pro žáky IX.D v Křižanově

30.5. – 1.6. outdoorový pobyt pro žáky IX.B v Březové

30.5. – 3.6. outdoorový pobyt pro žáky IX.A a C v Janských Lázních – Černá hora

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání