TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc květen

  • Jana Nedvědová

Máme tu předposlední měsíc školního roku. Čeká nás opět řada sportovních soutěží, po několika letech jsme pozvali Seiferos a zhlédneme letové ukázky dravců, užijeme si Pohádkovou Barboru, deváťáci obhájí závěrečné práce, řada tříd vyjede do přírody a na outdoorové pobyty, vypravíme se na výměnný pobyt do Egeru a přivítáme návštěvu studentů a vyučujících z Holandska, zájemci si užijí výtvarný kurz Tvořidla.... Je připravena řada dalších akcí, čtěte dále.    

 

Soutěže:

2.5. Mc Donald cup – fotbalový turnaj pro žáky 3. – 5. ročník, zajišťuje J.Škarka, případné finále 9.5.   

6.5. kutnohorský turnaj v miniházené pro žáky 1. stupně, zajišťuje P.Lorencová       

14.5. atletický víceboj pro žáky 3. – 5. ročníku, zajišťují J. Škarka, E.Votrubová  

15.5. Pohár rozhlasu mladší žáci (6. – 7. ročník), zajišťuje J.Škarka, E.Železná

16.5. Pohár rozhlasu starší žáci (8. – 9. ročník), zajišťuje J.Škarka, E.Železná  

22.5. krajské kolo soutěže Mladý zdravotník Mladá Boleslav , zajišťuje J.Němečková Růžičková

 

Další akce školy:

6. a 7.5. fotografování žáků vybraných tříd II. stupně v zahradách GASK podle rozpisu (Fotoateliér Valoušek)  

6.- 17.5. obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku podle rozpisu, zahajuje IX. A

15.5. návštěva studentů a vyučujících z Lorentz Lycea v Arnhemu (Holandsko)

20.5. moderní chemie pro 9. ročník – forenzní analýza, podle rozpisu

21.5. Seiferos - letové ukázky dravců v zahradách GASK, 8,30 hod 1. st., 10 hod II. st., vstupné 80 Kč

21. - 24.5. výměnný pobyt s maďarským Egerem pro zájemce, zajišťuje A.Tyrkasová, Š.Menová   

24.5. poslední schůzka školního parlamentu

27. -  30.5. Žižkovská Tvořidla - výtvarný kurz pro zájemce ze 7. – 9. ročníku

31.5. - 1.6. Pohádková Barbora, rozpis bude upřesněn

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé):

6.5. turnaj ve vybíjené pro žáky 3. ročníku

2.5. Na den zdravotníkem – základy první pomoci pod vedením paní Kunáškové pro žáky VIII. B  

Exkurze na farmu

10.5.  I. B, I. D, 16.5. I. A, I. C

15.5. návštěva speciální školy v Kolíně pro žáky III. B

20. - 24.5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky II. C a III. B v rekreačním středisku Oáza srdce Horní Bradlo    

Focení tříd I. stupně:

21. – 23.5., 29.5. zajištuje fotoateliér Horák

24.5. Praha – výstava Tima Burtona v Obecním domě pro žáky VI. B a VIII.B

27.- 31.5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky II. A a III. A, III. D v rekreačním středisku Oáza srdce Horní Bradlo

27.- 30.5. outdoorový pobyt pro žáky IX. D v Hraběticích

27.- 31.5. outdoorový pobyt pro žáky IX. C v Březové

28.5. Knihy Miloše Kratochvíla – program v městské knihovně pro žáky II. B a II. C

29. 5. komentovanou prohlídka Kutné Hory pro žáky III.C  

30.5. Veletrh vědy – Praha výstaviště pro žáky 8. ročníku (zajišťuje Š. Nováková)

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání