TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc březen

  • Jana Nedvědová

A máme  tu první jarní měsíc. Přesto nás čeká ještě lyžařský kurz na Černé Hoře, začnou nám okresní kola olympiád a soutěží, třídy mají připravené exkurze a tvořivé dílny, navštíví nás předškoláci z Pohádky. V samém závěru měsíce se můžeme těšit na aktivitu už čistě jarní - velikonoční jarmark...  

Kultura:

14. 3. 9,45 hod multimediální pořad Planeta Země – Senegal pro žáky 5. - 8. ročníku v Lorci, vstupné 80 Kč  

 

Sportovní soutěže:

27. 3. turnaj ve florbale žáků 3. a 4.ročníku, zajišťuje J.Škarka

 

Vědomostní soutěže:

8. 3. oblastní kolo recitační soutěže v Tylově divadle, zajišťuje M. Chroustovská

10. 3. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, školu reprezentuje Helena Matulová a Jakub Němec, zajišťuje A. Tyrkasová

16. 3. okresní kolo olympiády v německém jazyce, školu reprezentuje Aneta Kudláčková, zajišťuje J. Samková  

17. 3. matematický Klokan pro žáky 2. – 9. ročníku, zajišťuje I. Skaláková, M. Klečková  

 

Další akce školy:

5. 3. - 10. 3. LVZ Černá Hora pro žáky VII.C, pedagogický dohled J. Škarka, E. Votrubová, E. Železná, zdravotník M. Klečková 

10. 3. 7,15 hod schůzka školního parlamentu v hudebně

Návštěva budoucích školáků v 1. ročníku

14. 3. 10 hod návštěva předškoláků z MŠ Pohádka

28. - 29. 3. kolo sběru papíru

30. 3. 8,30 – 16,30 hod Velikonoční jarmark před budovou školní družiny

 

Akce tříd:

exkurze do Planetária Hradec Králové pro žáky 2. ročníku

7. 3. II. A a II. D, 14. 3. II. B a II. C

Buďme kamarádi – primární prevence pro žáky I. ročníku

9. 3. 8,00 hod I.A, 10,00 hod I.B, 10. 3. 8,00 hod I.C, 10,0 hod I.D

16. 3. Chemie není nuda – workshop pro žáky IX. C v Ústavu fyzikální chemie Praha, zajišťuje P.Francová

Cesta do pralesa – výtvarně vzdělávací program GASK

23. 3. III. B, 28. 3. III. A

27.- 28. 3. tvořivé dílny na Hrádku pro žáky 1. ročníku  

 

Velikonoční prohlídka chrámu svaté Barbory

31.3. III. A a III. B  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání