TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc září

  • Jana Nedvědová

A opět začínáme! Co nás čeká v září? Slavnostně zahájíme nový školní rok, setkáme se s rodiči na schůzkách, páťáci se blíže seznámí s novými třídními, šesťáci pojedou na adaptační pobyt do Slunečného údolí k Sázavě. Přesné informace najdete dále.....

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 

 

2. 9. 1. -  4. vyučovací hodinu TU ve svých třídách, dále výuka podle rozvrhu  

        prvňáčkům končí vyučování po 2. vyučovací hodině

     

Akce školy:     

5. 9. 1.-  4. hod projekt Spolu ve škole pro žáky V.A, V.B, V.C, zajišťují třídní učitelé

 

19. – 21. 9. projekt Pokračujeme spolu pro žáky 6.ročníku v rekreačním středisku GARNATAURUS ve Slunečném údolí, zajišťují třídní učitelé       

 

Spolupráce s rodiči – třídní schůzky:

 5. 9. 17,00 hodin 1. - 4.ročník

         18,00 hod 5. – 9. ročník

12. 9. 17,00 hodin online schůzka pro rodiče IX. A

          17,30 hodin online schůzka pro rodiče IX. B

          18,00 hodin online schůzka pro rodiče IX. C         

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání