TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc prosinec

  • Jana Nedvědová

Je tu poslední měsíc tohoto kalendářního roku, máme ho zpestřený řadou akcí. Všichni se určitě nejvíc těšíme na vše, co je spojené s adventem a Vánocemi - čeká nás vánoční jarmark, besídka v aule školy pro malé i velké, zájezd do Vánoční Vídně, jako každý měsíc shromáždění, zahrajeme si florbal, ve škole basketbalový  a pšikvorkový turnaj, řada tříd vyrazí na svoje adventní akce a rok uzavře třídními besídkami...Letos nově jsme na každý adventní pracovní den připravili nějaké překvapení, akci, abychom si čekání na Vánoce ještě víc zpříjemnili...   

Soutěže:

2.12. turnaj ve florbale hoši 6. – 7. ročník, zajišťuje J. Škarka  

4.12. turnaj ve florbale hoši 8. - 9. ročník, zajišťuje J. Škarka  

9.12. turnaj ve florbale dívky 6. – 7. ročník, zajišťuje E. Votrubová  

11.12. turnaj ve florbale dívky 8. - 9. ročník, zajišťuje J. Škarka  

10.12. Mladý chemik Pardubice, zajišťuje P. Francová

13.12. turnaj v kutnohorské miniházené, zajišťuje P. Lorencová, B. Franc

 

Další akce školy:

2.12. shromáždění 1. – 4. ročník, o příspěvek ze tříd prosíme žáky třetích ročníků, aulu připravuje IX. C 

3.12. Vánoční Vídeň – studijní zájezd pro zájemce

6.12. vánoční prodejní jarmark na Palackého náměstí

9. - 10. 12.dotazníkové šetření Prostor Kolín zaměřené na primární prevenci, účastní se 8. a 9. ročník 

12.12. vánoční besídka v aule školy

1. vyučovací hodina 1.- 3. ročník + IV. A  

2. vyučovací hodina 7.- 9. ročník + VI.C

3. vyučovací hodina IV.B, IV. C, 5. ročník a VI. A, B, D 

12.12. vánoční besídka pro rodiče od 17.00 hod v aule školy

11. 12.  3. - 4. vyučovací hodinu generálka v aule, účastní se herci a  zpěváci, zároveň jsou omluveni z odpoledního vyučování ve čtvrtek od půl druhé dále

16.12. 3.ročník turnaje v piškvorkách pro 5. - 9.ročník, zajišťuje T.Karlovská a VII. C

18.12. 3.ročník vánočního turnaje v basketbalu pro 6. – 9. ročníku, zajišťuje E.Železná  

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé nebo vyučující daných předmětů):

Exkurze na Úřad práce

6.12. IX. C, 13.12. IX. A, 17.12. IX. B

 

Exkurze do Židovského Města

9.12. IX. A, B, C

 

Etické dílny:

Jak překonat starosti ve škole

3.12. IV. C

Přátelé

10.12. VI. A, VI. C, 11.12. VI. B, VI. D

 

Dům Dačického

5.12. Čerti - 1. ročník a II. B  

 

České muzeum stříbra

6.12. Vánoce na Hrádku – IV. A, IV. B 

 

Spolek Pod horami:

3.12. Advent na tvrzi v Malešově – I. C, II. B

5.12. Advent na Kačině – II. A, II. C

10.12. Vánoční tvoření I.A, B, C

Kapr

11.12. II. A, II. C, 12.12. II. B 

 

Městská knihovna:

4.12. Pohádky z Večerníčků –  II. B

11.12. Za písmenky do knihovny  - 1. ročník 

18.12. Beseda s Adolfem Dudkem, ilustrátorem dětských knih - III. A, B, C

 

Vánoční prohlídka chrámu svaté Barbory 

16.12. III. A, 18.12. III. D, 19.12. III. C, 20.12. III. B 

 

Muzeum smyslů Praha

19.12. VII. B a VIII. B

 

Vánoční třídní besídky pro rodiče:

12.12. třídní besídka III. A

17.12. IV. A, IV. B, 18.12. IV. C

19.12. třídní besídka 1. ročník

 

Organizační pokyny:

23.12. - 5.1. Vánoční prázdniny, vyučování začíná v pondělí 6.1.

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání