TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc duben

V dubnu nás čeká následující program...

Kultura:

8.4. 8,15 hod Planeta Země – Kolumbie, multimediální pořad v kině Modrý kříž, pro žáky 5. - 8.ročníku, vstupné 70 Kč  

Divadélko pro školy Hradec Králové, vstupné 50 Kč, aula školy   

25.4. 8,00 a 9,00 hod Africká pohádka aneb pozoruhodná dobrodružství doktora Holuba, 1. - 2. ročník    

25.4. 10,00 a 11,00 hod Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra věčně platná, 3. - 4. ročník   

26.4. 8,00, 9,15 Don Quijote a ti druzí aneb zlatý věk španělské literatury, 5. - 6. ročník   

           10,30 hod Divadelní učebnice aneb české divadlo 20. Století, 7. ročník   

 

Soutěže:

1.4. turnaj ve florbale  3. - 5. ročník, zajišťuje J.Škarka

2.4. okresní kolo fyzikální olympiády, zajišťuje H.Ratajíková  

4. - 5.4. školní kolo Pythagoriády pro 5. – 8.ročník, zajišťuje I.Skaláková

9.4. okresní kolo matematické olympiády 6.- 8.ročník, zajišťuje I.Skaláková   

9.4. soutěž Target sprint pro žáky 7. – 8. ročníku, zajišťuje E. Železná, J. Škarka

12.4. Čokoládová tretra 1. – 4. ročník, zajišťuje P. Lorencová

24.4. vybíjená dívky 3. – 5.ročník, zajišťuje E.Votrubová

25.4. vybíjená hoši 3. – 5.ročník, zajišťuje M.Klouda

26.4. turnaj v miniházené, zajišťují P.Lorencová, B.Franc

29.4. atletický čtyřboj 6.- 7.ročník, zajišťuje J.Škarka

30.4. atletický čtyřboj 8.- 9.ročník, zajišťuje J.Škarka

 

Schůzky s rodiči:

29.4. 16 – 19 hod (s rezervací), 30.4. 15 – 17 hod (bez rezervace) individuální konzultace vyučujících pro rodiče žáků 5.- 9.ročníku

 

Další akce školy:

od 1.4. testování SCIO žáků 5.ročníku podle rozpisu

3.4. projektový den V Evropě se neztratíme

5. a 6.4. zápis dětí do 1.ročníku   

8.4. shromáždění žáků 1.- 4. ročníku, s příspěvky vystoupí prvňáčci

11.4. výtvarná dílna v knihovně pro vybrané žáky 6.- 9. ročníku, zajišťuje M. Krejčová

16.4. tradiční žižkovský jarmark na Palackého náměstí

23.4. Den Země podle programu, strom sází I. B a IX. B

25.4. Beseda pro žáky 8. - 9. ročníku: Využití jaderné energie

26.4. schůzka školního parlamentu

 

3.5. pěvecká soutěž v aule školy (posun termínu), čas bude upřesněn podle počtu přihlášených soutěžících, účastní se třídy, které mají v soutěži svého zástupce, porota z řad parlamentářů  

 

Akce tříd:

  2.4. ekoprogram v centru Vlašim pro žáky II.A a II.D, Od zrnka k bochníku

Pod horami – program Pekaři a mlynáři

9.4. III. A, III. C, 11.4. III. B

11.4. Arnošt Goldflam - beseda v městské knihovně pro žáky IV.A a IV. C

17. 4. Výjezd za adoptivními zvířaty do Úmonína pro žáky VII.C a VIII.B

 

Organizační pokyny:

15.4. ředitelské volno  

 

k 30.4. vyplňují všichni žáci s třídními učiteli sebehodnotící dotazníky

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání