TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Připravujeme v prosinci

Poslední "osmičkový" měsíc má následujicí program...

Soutěže:

3.12. turnaj ve florbale dívky 6. – 7. ročník, zajišťuje M. Klouda  

7.12. turnaj v kutnohorské miniházené, zajišťuje P.Lorencová a B.Franc

10.12. krajské kolo turnaje ve florbale chlapci 6. - 7. ročník Kladno 

11.12. Mladý chemik Pardubice, zajišťuje P. Jeřábek

 

Další akce školy:

3.12. shromáždění 2. –  4.ročník, s příspěvky ze tříd vystoupí třeťáci  

3.12. zájezd na MS ve florbale pro vybrané žáky, zajišťují J.Škarka a B.Franc      

 

6. 12. vánoční besídka v aule školy

1.- 3. třídy 1. vyučovací hodinu 

7.- 9. třídy + V. D, VI. A. a VI. B 2. vyučovací hodinu

4.- 5. třídy + VI. C a VI. D 3. vyučovací hodinu

 

6.12. vánoční besídka pro rodiče od 17.00 hod v aule školy a vánoční prodejní výstava v prostorách chodby  

7.12. do 10 hodin  bude možno zakoupit zbylé výrobky s dětmi

14.12. schůzka školního parlamentu

19.12. 2. ročník vánočního turnaje v basketbalu pro žáky 6. – 9. ročníku, zajišťuje E.Železná  

20.12. 2. ročník turnaje v piškvorkách pro 5. - 9.ročník, zajišťuje I.Skaláková a IX. C

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé nebo vyučující daných předmětů):

Vánoční tvoření (Pod horami)

3.12. IV. A a IV. B, 10.12. IV. C a IV. D

4.12. exkurze do Planetária Praha pro žáky VI. A, B, C a VII. A a C

 

Výtvarná dílna vyrábění čertíků (Pod horami)

4.12. I. B, 5.12. I. A a I. C  

6.12. Loutky na Hrádku – V. D

 

Exkurze do Židovského Města

10.12. IX. A, B, 17.12. IX. C

11.12. Komiksy s vydrou – program v městské knihovně pro žáky 4. ročníku  

 

Prohlídky chrámu svaté Barbory

13.12. III. a III.C, 18.12. III. B

18.12. výtvarná dílna Kapřík pro žáky IV. C  

11.12. ukázková hodina pro rodiče ve II. B a II. C

17. – 18.12. besedy s Městskou policií ČR pro žáky 2. ročníku 

 

Vánoční třídní besídky pro rodiče:

13.12. II. A od 18,00 hodin

18.12. III. A a IV. A, C

19.12. III.B 17,15 hodin, IV.D od 17,00 hodin

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání