TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vzhůru do druhého pololetí - plán na měsíc únor

První měsíc druhého pololetí nás kromě obvyklé dávky učení čeká následující program...

Soutěže:

5.2. okresní kolo olympiády v německém jazyce, zajišťuje J. Samková, školu reprezentuje Kateřina Trousilová, Adam Koudelka a Monika Adámková

18.2. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, zajišťuje Z.Málková 

školu reprezentuje Monika Svobodová a Stanislav Křída   

11.- 22.2. matematická soutěž Pangea, zajišťují I.Skaláková, M.Klečková    

27.2. školní kolo recitační soutěže, zajišťuje R.Votrubová, M.Sklářová 

od 13,15 hod I.stupeň, od 15 hod II.stupeň

 

Akce školy:

11.2. shromáždění žáků 2. - 4. ročníku, o příspěvky ze tříd prosíme 2. ročník 

18.2. 7,40 – 8,45 hod burza zapomenutého oblečení a obuvi v aule školy, zveme i rodiče 

 

Primární prevence:

Etické dílny – program Vážíš si svého těla     

 7.2. 10,00 hod VII.B

11.2. 8,00 hod VII.A, 10,00 hod VII.C

ACET ČR, z.s. - program Moderní je nekouřit

14.2. V. A, B, 15.2. V.C, D

program Bolest nemoc jménem šikana  

12.2. IV. A, B, 13.2. IV. C, D

 

14.2. Valentýnská pošta – akce školního parlamentu

Od pondělí 4.2. budou v I. a II. patře připravené schránky na valentýnské vzkazy, ráno 14.2. je IX. C roztřídí, pak je převezmou parlamentáři a rozdají ve svých třídách

 

22. 2. schůzka školního parlamentu

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé):

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

5.2. II. B, C 6.2. II. A, D 

Ptáčkohraní - program Pod horami, z.s.  

7.2. I. B, 21.2. I. C, 22.2. I. A 

Zásady poskytování první pomoci

8.2. 10,00 IV. A, 11,00 hod IV. B

22.2. 10,00 IV. C, 11,00 hod IV. D

26.2. exkurze do TPCA pro žáky IX. B

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání