TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc červen

Je tu poslední měsíc školního roku...A s ním výjezdy, výlety, exkurze, jedna z největších akcí - školní akademie -  a samozřejmě závěrečné vysvědčení...  

Sport:

  5.6. minifotbal pro žáky 6. - 7. ročníku, zajišťuje B. Franc

12.6. Čokoládová tretra Kladno, zajišťuje E. Votrubová 

18.6. Target sprint – finále v Čáslavi, zajišťuje E. Železná

 

Další akce školy:

10. - 14. 6. Výtvarný kurz Tvořidla pro zájemce, zajišťuje M.Krejčová, I.Komárková  

17. 6. Účast na mistrovství světa v softballu mužů, Praha, zajišťuje J.Škarka, B.Franc 

18. 6. pasování na čtenáře pro žáky 1. ročníku v kostele sv. Jana Nepomuckého

18. 6. v 17 hod informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, zajišťují vyučující budoucích prvních tříd

19. 6. Olympijský běh na Sokoláku pro žáky 1. - 4.ročníku, zajišťují J. Nedvědová, I.Skaláková  

24. 6. generální zkouška na akademii

25. 6. akademie V Evropě se neztratíme   

od 9 hodin pro žáky školy (z kapacitních důvodů se neúčastní žáci 1. ročníku)

od 17 hodin pro rodiče a veřejnost, vstupenky se prodávají v kanceláři školy

 

Akce tříd – zajišťují třídní:

5. 6. Výtvarná dílna v GASKu pro žáky II. C

5. 6. ZOO Praha – školní výlet pro I. B a jejich patrony z VIII. B

7. 6. Bowling pro žáky VII. B

11. 6. Sedlecká katedrála a rozhledna na Kaňku – exkurze pro žáky III. A

13. 6. Výtvarná dílna v GASKu pro žáky II. B

17. 6. Mirákulum - školní výlet pro I. A a jejich patrony z VIII. A

17. 6. ZOO Jihlava – školní výlet pro I. C a jejich patrony z VIII. C

17. – 21. 6. Projekt Učíme se za školou pro 1. ročník

21. 6. Aquapark Kolín pro žáky VII. A

26. 6. nocování ve škole pro třídy IV. A, B

 

Výjezdy:

3. - 7. 6. Outdoorový pobyt v Březové pro žáky IX. C

3. - 7. 6. Projekt Učíme se v přírodě pro žáky IV. C a V. D Horní Bradlo

3. - 7. 6. Projekt Učíme se mimo školu pro žáky VI. B (jednodenní výlety a exkurze)

3. - 7. 6. Projekt Učíme se v přírodě pro žáky III. B a IV. D Zbraslavice

4. - 7. 6. Projekt Učíme se v přírodě pro žáky VI. A a VI. C Roudnice v Krkonoších

10. – 14. 6. Projekt Učíme se v přírodě pro žáky V. A, B, C Křižanov

10. – 13. 6. Projekt Zakopeme válečné sekery pro žáky VIII. B Křižanov

10. – 14. 6. Projekt Učíme se v přírodě pro žáky IV. A, B Chaloupky 

 

Organizační pokyny:

20. 6. uzavření klasifikace za II. pololetí  

24. 6. pedagogická rada

 

Od 24.6. - třídní učitelé ve svých třídách

odevzdávání učebnic, úklid tříd (vyčištění lavic), všichni žáci předání šatnových skříněk třídním učitelům a navrácení klíčů – bude provedena kontrola (skříňky čisté, prázdné – budou se přes prázdniny opravovat), pokud žák klíč ztratil, musí nechat udělat nový

 

Vyučování 24., 26. – 27. 6. končí podle individuálního harmonogramu zpracovaného pro jednotlivé třídy kvůli plynulému vydávání obědů v jídelně

 

25. 6. končí vyučování po návratu dětí z divadla

28. 6. slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání