TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program na první měsíc nového školního roku

  • Jana Nedvědová

Prázdniny uběhly jako voda a máme tu opět září... Program na první měsíc nového školního roku si můžete přečíst dále...

Organizace začátku školního roku:

 2. 9. slavnostní zahájení školního roku

 

 3. 9. na II. stupni 1. a 2. vyučovací hodinu třídní učitelé ve svých třídách, dále    

   výuka již podle rozvrhu nejpozději do 13,30 hod

 - žákům 1. ročníku končí tento den vyučování po 2. vyučovací hodině

 - třídy II. B a III. B končí po 4. vyučovací hodině  

 

4. 9. výuka v 1. ročníku končí po 3. vyučovací hodině

 

Akce školy:     

6. 9. 1.- 4. hodina Spolu po škole  - projekt pro žáky V.A, V.B, V.C, zajišťují třídní učitelé    

- příprava výměnného pobytu v Egeru – zajištuje A. Tyrkasová, Š.Menová

 

9. 9. Tonda obal na cestách – environmentální program pro přihlášené třídy, čas bude upřesněn   

 

30. 9. projekt MAP Společná cesta – účastní se třídy IV. B a IV. C

 

Spolupráce s rodiči:

9. 9. třídní schůzky  1. - 4. ročník 16,30 hodin

                                 5. - 9. ročník 17,30 hodin

Pro zájemce z 9. ročníku – od 17,15 hodin – informace výchovného poradce v učebně přírodopisu k přijímacímu řízení na střední školy  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání