TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rozvrhy a konzultace během distanční výuky 5. - 9.ročník platné od pondělí 19.10.

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci, na následujících odkazech najdete rozvrhy s povinnými online hodinami, kdy je třeba, abyste byli připojeni a aktivně komunikovali se svými vyučujícími. Pokud to není možné, je třeba, aby vás rodič z těchto hodin omluvil. Ostatní úkoly si můžete již plnit ve vámi zvoleném čase, dodržujte ale termíny odevzdání úkolů. 

Navíc můžete využít individuální konzultace se svými vyučujícími v případě, že potřebujete něco dovysvětlit. Pevně stanovené jsou následující:  

Konzultace v předmětu fyzika:  

IX.A,B     úterý 3. vyučovací hodina

VIII.B       úterý 3. vyučovací hodina

VIII.A,D    úterý 4. vyučovací hodina

VII.B,C     pondělí 4. vyučovací hodina

VII.A,D      pondělí 5. vyučovací hodina

 

Konzultace v předmětu seminář z českého jazyka:

IX..A, B     středa 1. vyučovací hodina .  

 

Konzultace v ostatních předmětech si domluvte podle potřeby individuálně. 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání