TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Testování žáků

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření vlády České  republiky bude  22. 11. ve školách opět zahájeno pravidelné týdenní testování antigenními testy (SEJOY) ve stejném režimu jako v září. Netestují se děti, pro které platí O-T-N (pokud budete mít aktuálně platný test, nahlaste to svému třídnímu učiteli). Děti vše znají, v září zvládali výborně i nejmenší školáci. Při pozitivním záchytu neodejde třída do karantény, neboť se testuje v pondělí. Děti mají po příchodu do třídy až do testování nasazenou ochranu dýchacích cest. Kdo není přítomn ve škole v pondělí, testuje se dodatečně v průběhu týdne hned po návratu.  

Bohužel i při dodržování nastavených opatření máme u nás ve škole řadu pozitivních dětí, proto prosíme pochopte potřebnost tohoto kroku. Děkujeme.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání