TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2017/2018

Slavnostně zahájili také prvňáčci v I.A a I.D

Slavnostně zahájili také prvňáčci v I.A a I.D

Prvňáčci ve všech čtyřech třídách si už dnes také vyzkoušeli, jaké to bude od zítra ve škole bez rodičů...Protože už jsou to velcí školáci, určitě to všichni zvládnou a vše se obejde bez stýskání nebo slziček...
Přivítali jsme nové prvňáčky - I.B, I.C

Přivítali jsme nové prvňáčky - I.B, I.C

4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Poprvé práh naší školy v roli školáků překročilo celkem 89 prvňáčků se svými rodiči, prarodiči, sourozenci mladšími i staršími, kteří už naši školu navštěvují. Paní učitelky byly na jejich příchod vzorně připravené, třídy jsou krásně nazdobené a na lavicích čekala na malé školáky již řada školních potřeb a učebních pomůcek. Děti přivítala také paní ředitelka a pan Jiří Kukla, radní Města Kutná Hora. Dětem přejeme, ať je školní práce baví a daří se jim - paní ředitelka se již těší, až bude podepisovat vysvědčení se samými jedničkami.
Zahájili jsme plavecký výcvik - II. C

Zahájili jsme plavecký výcvik - II. C

Žáci z II.C vypluli do nového školního roku jako námořníci. Před třídou na chodbě mají krásnou loď...A protože každý správný námořník musí umět plavat, tak v pátek 8. 9. zahájili plavecký výcvik. Děti se nenásilnou a hravou formou adaptují na vodní prostředí, osvojí si základní plavecké dovednosti a užijí si i spoustu zábavy. Tak šťastnou plavbu druháčkům přejeme!
Spolu ve škole - projekt pro páťáky

Spolu ve škole - projekt pro páťáky

Hned druhý školní den - 5.9. - se páťáci neučili podle rozvrhu, ale strávili celý školní den se svými novými (v případě V. D staronovými) třídními učiteli. Měli tak dostatek času navzájem se seznámit a poznat nejen v roli žáků a učitelů - na programu byly hry zaměřené na osobnostní a sociální výchovu. Jednu hodinu se v každé třídě do práce zapojil i metodik prevence. Páťákům přejeme úspěšný školní rok, ať se jim práce daří stejně dobře jako na 1. stupni...
Přijďte se podívat na výtvarnou výstavu v I. patře

Přijďte se podívat na výtvarnou výstavu v I. patře

Každý rok se těšíme, až naše výtvarnice obnoví výstavu na chodbě v 1. patře budovy školy...Vždy nás totiž překvapí, jak krásná a originální díla vytvoří naši šikovní žáci pod vedením svých vyučujících buď v rámci hodin výtvarné výchovy nebo během výtvarného kurzu Tvořidla. Nejinak tomu je i letos - pokud vám zbude chvíle, projděte se po chodbě v prvním patře, nebudete litovat. Nám se asi nejvíc líbí masky, které byste klidně mohli nasadit na obličej při karnevalu v Benátkách nebo figury nafocené před školou, v zahradách GASK... a nyní nainstalované u stropu...
Tvoříme třídní pravidla - VI.C

Tvoříme třídní pravidla - VI.C

Každá třída si na začátku školního roku tvoří třídní pravidla, která si vyvěsí ve třídě a snaží se jimi celý školní rok řídit...Pro některé chlapce to není vůbec jednoduché a raději by je neměli, ale nic se nedá dělat, musí se snažit. Takto tvořila pravidla třída VI.C, která je společně sepisovala poprvé - sešly se tu totiž děti ze všech minulých pětek...
Prvňáčci se vypravili na Den náborů na Spartu

Prvňáčci se vypravili na Den náborů na Spartu

Prvňáčci se v pátek 15.9. vypravili na první velkou výpravu mimo školu. V rámci tělesné výchovy si zasportovali ne v tělocvičně, ale na fotbalovém stadionu v Lorci, kde trenéři Sparty připravili zábavné dopoledne plné pohybu a her. Děti si vyzkoušely řadu disciplín, vybojovaly medaile, pochutnaly si na svačince, kterou dostaly....I přes chladnější počasí - maminky nic nepodcenily a teple děti oblékly - si děti sportování užily a spokojené se vracely do školy. Kdo ví, třeba právě mezi našimi prvňáčky je budoucí Pavel Nedvěd nebo Tomáš Rosický...
Ruku na to - budeme kamarádi - IV.B

Ruku na to - budeme kamarádi - IV.B

Třídní pravidla ve IV. B si děti samy formulovaly a při výtvarné výchově je vepsaly do obrázků svých rukou. Přejeme čtvrťákům, ať se jim je daří vzorně dodržovat!
Knihu si už vybírám sám - IV.B v knihovně

Knihu si už vybírám sám - IV.B v knihovně

Ve středu 20.9. se vypravili čtvrťáci do městské knihovny na program Knihu si už vybírám sám. Děti si zopakovaly, co už znají - pojmy autor, ilustrátor, korektor, nakladatel, poezie a próza..., jiné nové se dozvěděly - tiráž, kde ji hledat a co z ní vyčtou. S paní knihovnicí si povídaly o knihovně, jejích odděleních, řazení knih v ní... Už se těšíme na další besedu, kterou budeme mít za dva měsíce. Seznámíme se s knihou Překlep a Škraloup, jež získala cenu Magnesia Litera 2017 za knihu pro děti a mládež.
II. C na Kačině

II. C na Kačině

Ve středu 20.9. vycestovali druháčci na výukový program Jan se žilo služebnictvu na Kačinu. Navštívili mimo jiné historickou knihovnu, vyzkoušeli si akustiku v místním divadle, navštívili skleník se vzácnými rostlinami, podívali se do kaple a do jízdárny. Dětem se program líbil a těší se na další.
Jak se stavěla Kutná Hora - IV. B

Jak se stavěla Kutná Hora - IV. B

Ve čtvrtek 21.9. se IV. B vypravila do ulic Kutné Hory na program Jak se stavěla Kutná Hora. Paní Rosická ze sdružení Pod horami dětem vyprávěla o stavebním materiálu, strojích, objasnila stavební profese. Děti hledaly kamenické značky, plnily zajímavé úkoly na pracovních listech. Program byl velmi zajímavý.
II. B na Kačině

II. B na Kačině

Hned od září se rozběhly programy sdružení Pod horami, z jeho nabídky si vybraly téměř všechny třídy 1. stupně. Programy jsou zajímavé, poučné a u dětí oblíbené. Některé se odehrávají v Kutné Hoře, jiné na Kačině. Tam se vypravila i třída II. B. A protože jsou děti velcí milovníci zvířat, nejvíce se jim líbilo povídání a promítání o koních...
IV. B žonglovala...

IV. B žonglovala...

V pondělí 2. 10. měli čtvrťáci milou návštěvu - přišla mezi ně paní Monika Březinová a učila je žonglovat. Děti používaly nejprve míčky, které si samy při výtvarné výchově vyrobily, ale vyzkoušely i tyčky flower stick, diabolo, poi a astrojax. Pro všechny to byl zajímavý zážitek, nadšeně žonglování zkoušeli a mnohým se docela dobře dařilo. Paní Březinová se svým manželem dříve pořádali workshopy zaměřené na žonglování - hned jsme je poprosili, zda by pro nás nějakou akci neuspořádali. Budeme se těšit!
První letošní shromáždění

První letošní shromáždění

V pondělí 2.10. jsme se poprvé sešli se žáky 2. - 4. ročníku v aule na shromáždění. Paní ředitelka všechny přivítala, vysvětlila, proč se budeme scházet a popřála dětem hodně úspěchů ve školní práci. Pak převzali slovo vzorně připravení zástupci čtvrtých tříd - děkujeme jim za velmi pěkné příspěvky, které nám přiblížily jejich práci v prvním měsíci školy.
Vystoupili jsme na Svatováclavských slavnostech

Vystoupili jsme na Svatováclavských slavnostech

V sobotu 30.9. se konaly v Kutné Hoře Svatováclavské slavnosti. Naše škola na nich zajistila krátké kulturní vystoupení - sehráli jsme dvě pohádky, tanečnice zatančily a zpěvačky zazpívaly. Všem vystupujícím děkujeme a doufáme, že se náš program divákům líbil.
IV. A pátrala, jak se žilo Chotkům

IV. A pátrala, jak se žilo Chotkům

V úterý 26.9. se vypravili čtvrťáci na Kačinu na program Jak se žilo Chotkům. Program připravilo pro řadu našich tříd sdružení Pod horami. Akce je dotovaná, děti platí snížený poplatek za program i dopravu. V prostorách muzea Kačina se nám moc líbí, spoustu nového vidíme a dozvídáme se...
Smysluplná zahrádka - I. B a I. C

Smysluplná zahrádka - I. B a I. C

V pátek se prvňáčci vypravili na Palachovku do prostor centra Pod horami na program s názvem Smysluplná zahrádka. A smysly byly opravdu potřeba - odvážlivci se i v chladném počasí bosky prošli po chodníčku s různými materiály, orientovali se v zahrádce podle čichu, dozvěděli se spoustu nového o obyvatelích zahrady. S sebou do školy si odvezli pytlíček levandule. Program se dětem líbil.
Exkurze do planetária - IV. A, IV. C

Exkurze do planetária - IV. A, IV. C

V pondělí 9. 10. se čtvrťáci vypravili v rámci výuky předmětu člověk a jeho svět do Planetária v Hradci Králové. Program, který si vybrali, souvisí s tématem Sluneční soustava. Děti byly pochváleny, měly spoustu znalostí a dotazů, zhlédly pohádku Polaris. Program se jim líbil a na závěr si nakoupily spoustu zajímavých suvenýrů - 3D brýle, otočné mapy hvězdné oblohy apod.
Patronát I. C + VIII.C

Patronát I. C + VIII.C

Ve středu 11.10. vyrazila VIII. C za svými malými svěřenci z I. C, nad kterými letos drží patronát. Návštěvě předcházela pečlivá příprava. Osmáci si pro prvňáčky připravili zvířátka z balonků, jejichž výrobu jim v hodině také předvedli, na balonky jim napsali svá jména, aby příště věděli, kdo nad nimi drží ochrannou ruku. Poté společně vybarvovali omalovánky se zvířátky, případně obrázek doplnili ještě písmeny a slovy. Ani prvňáčci nezůstali pozadu a měli pro své starší kamarády připravené dárky - své portréty se jmény. Nakonec byli všichni, malí i velcí, odměněni sladkostmi za dobře vykonanou práci. Společnou hodinu si děti velmi užily. Zvláštní poděkování patří Romanu Bínovi, který zajistil pro své spolužáky rychlokurz výroby zvířátek a také věnoval balonky jako sponzorský dar.
III. A se seznamuje s historií Kutné Hory

III. A se seznamuje s historií Kutné Hory

Děti ze III. A se v pátek 6.10. vypravily na prohlídku chrámu sv. Barbory a Kaple božího těla. Už od začátku roku naslouchají kutnohorským pověstem a seznamují se s památkami a historií Kutné Hory. Než se pustí do samostatné práce o kutnohorských památkách, chtějí všechny vidět na vlastní oči a prozkoumat.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání