TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2017/2018

Kluby realizujeme již druhý rok

Kluby realizujeme již druhý rok

V rámci programu OPVVV již druhý rok realizujeme pro zájemce čtenářské kluby a kluby deskových her a logiky. Jedná se o volnočasové aktivity pro děti zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí - nabízeny jsou motivující, pestré a přínosné činnosti. Jak napovídá název, ve čtenářských klubech pedagog pracuje na rozvoji čtenářské gramotnosti, děti pracují s texty a knihami, vyhledávají informace, dotváří příběhy, zkouší vlastní tvůrčí psaní, luští kvízy, vytváří ilustrace... V klubech deskových her a logiky se věnují řešení úloh zaměřených na logické myšlení, finanční gramotnost, rozvoj prostorové představivosti, řeší rébusy, využívaná je zde kromě jiného metoda profesora Hejného...Činnost klubů hodnotíme jako velmi přínosnou.
VIII. B u prvňáčků v I. B

VIII. B u prvňáčků v I. B

Ve středu 20.12. se osmáci poprvé vypravili k prvňáčkům, kteří jim byli vybráni do péče - do béčka. A protože to bylo první setkání, byly aktivity, které si osmáci připravili, zaměřené na vzájemné bližší poznání.
VII. C vyráběla s prvňáčky v I. D

VII. C vyráběla s prvňáčky v I. D

Ve čtvrtek 21.12. se sedmáci vypravili do I. D pomáhat s výrobou vánočních dekorací na štědrovečerní stůl. Obě party - malí i velcí - si společnou práci užili, soudíme to podle fotodokumentace, na fotkách se tváří velmi spokojeně až vysmátě.... Spolupráce velkých s malými probíhá v rámci patronátů.
IV. A hrála pohádku prvňáčkům

IV. A hrála pohádku prvňáčkům

Děti ze IV. A nacvičily veselou vánoční pohádku o vánočce, která odmítala vlézt do trouby bez důkladného pojištění proti připálení, bohužel se zapomněla dát pojistit proti snědení... Na představení pozvali čtvrťáci postupně všechny první třídy, navíc jim zazpívali koledy a vyzvali je k tanci. Pohádka byla moc hezká a zpříjemnila malým školákům adventní čas a čekání na Vánoce - děkujeme!
Vánoční matematika u páťáků

Vánoční matematika u páťáků

Poslední předvánoční týden si páťáci užívali vánoční matematiku. Pracovali se zábavnými pracovními listy, u interaktivní tabule lovili rybky a zdobili násobilkový vánoční strom. Herci z V. A si odskočili s vánočním příběhem a koledami potěšit prvňáčky. Nakonec si zahráli stolní hry a potrápili mozek a ruce hlavolamy a rébusy.
Třeťáci navštívili chrám svaté Barbory - III. A a III. D

Třeťáci navštívili chrám svaté Barbory - III. A a III. D

Informační centrum naše třeťáky pozvalo před Vánoci do chrámu svaté Barbory - pozvání jsme rádi přijali. Pro děti byl připravený krásný vánoční program o světle. Ve skupinách plnily úkoly, připomněly si několik kutnohorských pověstí a vánočních tradic a také různé významy slova „světlo“. Nakonec si mašličkou se jménem svých nejmilejších osob ozdobily svíčku a potěšilo je, že si mohly přát přání, které se jim prý splní. III. A se pak ještě vypravila na Hrádek na výstavu Ladovské Vánoce. Děti si prohlédly obrázky Josefa Lady a jeho dcery Aleny a pozorně odpovídaly na otázky v pracovním listě – budou proto ve slosování, kde mohou vyhrát knihu od Josefa Lady, která by se určitě hodila do nové školní knihobudky. Za odměnu mohly sledovat krásné pohádky o kocouru Mikešovi a jeho kamarádech.
Moderní je nekouřit - 5. ročník

Moderní je nekouřit - 5. ročník

10. 1. a 24. 1. postupně všichni páťáci absolvují multimediální preventivní program s názvem Moderní je nekouřit, který pro základní školy realizuje ACET ČR, z.s. Program pomáhá dětem uvědomit si životní priority a pochopit finanční, zdravotní, pracovní a společenský dopad závislosti na nikotinu. Program je pro žáky zdarma, je hrazen z rezervního fondu školy.
Lednové shromáždění 5. - 8. ročník

Lednové shromáždění 5. - 8. ročník

V pondělí 8. 1. se sešly v aule starší ročníky. Shromáždění bylo zaměřeno na etiketu a zásady slušného chování - zdravení, podávání ruky, přednost při vstupu a další zásady nám přiblížil krátký film odborníka na etiketu Ladislava Špačka. S příspěvky ze tříd vystoupili šesťáci - děkujeme jim.
Námořníci ze II. C ukončili plavecký výcvik

Námořníci ze II. C ukončili plavecký výcvik

Námořníci z II. C v pátek 12. 1. úspěšně ukončili pololetní plavecký výcvik. Mnozí výukou vybrousili svůj plavecký styl a naučili se styly další. Někteří se zbavili obavy z vodního prostředí, začali plavat pod vodou a neměli problém s  lovením předmětů ze dna bazénu. Součástí poslední hodiny byly oblíbené plavecké závody, které se všem povedly na jedničku. Už se všichni těšíme na další kurz, který nás čeká v příštím roce.
Rytíři ve IV. B

Rytíři ve IV. B

Děti ze IV. B se v týdnu od 15.1. věnovaly v předmětu člověk a jeho svět tématu Rytíři. Takto popisují svoji práci:
III. A pracovala s Ludvíkem na vztazích....

III. A pracovala s Ludvíkem na vztazích....

Ve III. A byl v úterý 16. 1. na návštěvě opět maskot Ludvík se svou kamarádkou Idou Pencovou. Stejně jako na podzim si s dětmi hráli, povídali, tvořili, zpívali a přitom vytvářeli a upevňovali pěkné a kamarádské vztahy ve třídě – děkujeme a těšíme se na příští návštěvu.
IV. D na bruslích

IV. D na bruslích

V zimních měsících využíváme pro výuku bruslení zimní stadion v Kutné Hoře. Zkušení bruslaři si své dovednosti a techniku vylepšují, někteří s jízdou na bruslích teprve začínají. V úterý 16.1. vyrazili na brusle čtvrťáci, paní učitelka je moc chválila.
III. D v GASKu

III. D v GASKu

Edukační program k výstavě Aurela Klimta s názvem Lajka: od filmu k divadlu a zpět si vybrala z nabídky GASKu řada našich tříd. Žáci se prostřednictvím loutkových scén přenesou do filmového prostředí příběhu o Lajce, prvním psovi ve vesmíru, seznámí se s historií jejího letu a pomocí výtvarných aktivit Lajce s cestou do vesmíru pomohou. Ve středu 17.1. se programu účastnila III. D.
Deváťáci v Židovském městě

Deváťáci v Židovském městě

Ve středu 17. 1. navštívili deváťáci (IX. A a IX. B) Židovské město v Praze. Vyslechli přednášku na téma Perzekuce československých Židů během druhé světové války a navštívili Staronovou a Pinkasovu synagogu.
III. A v knihovně

III. A v knihovně

Děti ze III. A a III. B se ve čtvrtek 18.1. v městské knihovně dozvěděly spoustu zajímavých věcí o autorech oblíbeného komixu Čtyřlístek a o jeho vzniku a historii. Na programu se samy aktivně podílely, pracovaly ve skupinách, "daly do pořádku" rozházený příběh a samy svůj vlastní tvořily. Práce se jim výborně dařila, spokojeně se vracely zase do školy.
Zábavná matematika v II. B

Zábavná matematika v II. B

Děti ve II. B v rámci výuky geometrie modelovaly body, přímky, úsečky, a skládaly modely těles - krychle, kvádru a kuželu. Pracovaly s papírem, modelínou a špejlemi, hotové papírové modely využily jako praktické krabičky na dárky. Paní učitelka je chválila, pracovaly soustředěně a s chutí...
Projekt Podnebné pásy ve IV. A

Projekt Podnebné pásy ve IV. A

V pátek 12.a 19. 1. proběhl ve IV. A projekt na téma Podnebné pásy a přírodní zóny na zemi. Projekt paní učitelka naplánovala v rámci probíraného učiva Člověk a jeho svět – Podnebí, počasí, přizpůsobení životním podmínkám. Děti pracovaly nejen s encyklopediemi, ale tentokrát i s tablety, povolené byly mobilní telefony - vyhledávaly informace na vybraná témata, zpracovávaly plakáty a prezentovaly výsledky své práce. Protože děti jsou moc šikovné, podařilo se nám splnit jim přání a pořídit jim nové jednomístné lavice, které se velmi lehko přenášejí, vytvářejí různě početné skupiny nebo naopak má každý svůj vlastní studijní prostor, o který se nemusí s nikým dalším dělit....Děti jsou moc spokojené.
Výstavu Lajka navštívila II. B a II. C

Výstavu Lajka navštívila II. B a II. C

Na výstavu Lajka se vypravili druháčci - II. B a II. C - navštívili ji v úterý 23. a ve středu 24.1. Zhlédli ukázku ze stejnojmenného filmu, seznámili se s tím, jak vzniká animace, dozvěděli se informace o historii letů do vesmíru. Návštěvu GASKu završili výtvarnou dílnou, ve které vytvářeli vlastní příběh. Paní lektorka děti velmi chválila, že byly šikovné a vzorné - chvála nás moc těší!
Maskot Ludvík si povídal s prvňáčky o bezpečném chování

Maskot Ludvík si povídal s prvňáčky o bezpečném chování

O tom, jak se chránit v nebezpečných situacích, si s prvňáčky povídala prostřednictvím maskota Ludvíka paní Pencová, lektorka Etických dílen. Informace se týkaly především opatrnosti při kontaktu s cizími a neznámými osobami. Děti slyšely velmi důležité zásady, pevně věříme, že si všechna ponaučení vezmou za své a budou si je dobře pamatovat a řídit se jimi.
Projekt Obnovitelné zdroje energie - V. B

Projekt Obnovitelné zdroje energie - V. B

V rámci výuky předmětu člověk a jeho svět žáci z V. B zpracovávali téma obnovitelné zdroje energie. Pracovali ve skupinách, vyhledávali informace z různých zdrojů, vyrobili plakáty a s výsledky své práce seznámili ostatní - hovořilo se o větrné, sluneční a geotermální energii a energii vody a biomasy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání