TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přivítali jsme nové prvňáčky - I.B, I.C

4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Poprvé práh naší školy v roli školáků překročilo celkem 89 prvňáčků se svými rodiči, prarodiči, sourozenci mladšími i staršími, kteří už naši školu navštěvují. Paní učitelky byly na jejich příchod vzorně připravené, třídy jsou krásně nazdobené a na lavicích čekala na malé školáky již řada školních potřeb a učebních pomůcek. Děti přivítala také paní ředitelka a pan Jiří Kukla, radní Města Kutná Hora. Dětem přejeme, ať je školní práce baví a daří se jim - paní ředitelka se již těší, až bude podepisovat vysvědčení se samými jedničkami.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání