TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ruku na to - budeme kamarádi - IV.B

Třídní pravidla ve IV. B si děti samy formulovaly a při výtvarné výchově je vepsaly do obrázků svých rukou. Přejeme čtvrťákům, ať se jim je daří vzorně dodržovat!

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání