TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2018/2019

Námořníci z II. A na škole v přírodě

Námořníci z II. A na škole v přírodě

Jana Nedvědová

Chladný a deštivý týdenní pobyt v přírodě si od pondělí 13. 5. užily děti z II. A. Nevlídným počasím se ale nedaly odradit a pestrý program, který paní učitelka připravila, si užily.  

Obhajoby středa

Obhajoby středa

Jana Nedvědová

Ve středu 22. 5. obhájila svoje práce poslední parta deváťáků. Na příští týden zůstalo jen několik marodů. Práci zatím obhájili všichni, hodnocení se pohybovalo od nejlepšího - porota udělila celkem 31 krát hodnocení výborné, 17 krát chvalitebné, 10 krát dobré a bohužel i 4 krát dostatečné - to považujeme za zcela zbytečné. K hezkému hodnocení blahopřejeme, nad špatným by bylo dobré se zamyslet.      

Obhajoby úterý

Obhajoby úterý

Jana Nedvědová

Druhý den obhajob jsme opět viděli krásné práce, zajímavá témata, výborný projev prezentujících....Pro deváťáky jsou to náročné dny, letos poprvé jsou obhajoby rozplánované až do odpoledních hodin, třída IX. C strávila v pondělí a v úterý u obhajob vždy čtyři hodiny.     

Deváťáci obhajují závěrečné práce - pondělí

Deváťáci obhajují závěrečné práce - pondělí

Jana Nedvědová

V týdnu od 20. 5. čeká naše deváťáky poslední velká povinnost - obhajoba závěrečné práce před komisí a třídou. Jako každý rok spousta z nich k tomuto úkolu přestoupila odpovědně, práci připravovali několik měsíců a vzorně ji odprezentovali. Tyto prezentace ukládáme, dále využíváme pro výuku. U některých musí porota bohužel konstatovat, že potenciál nebyl využitý a úsilí za přípravou vidět není.Tomu odpovídá i hodnocení. Obhajoby považujeme za velmi důležité - naši absolventi mají jedinečnou příležitost si vyzkoušet, jak jsou připraveni na středoškolské studium.       

Námořníci z II. D se na škole v přírodě vody nebáli

Námořníci z II. D se na škole v přírodě vody nebáli

Jana Nedvědová

Nejchladnější a nejdeštivější jarní týden prožili druháčci v přírodě - v rekreačním středisku  Ředkovec u Sázavy. V pondělí 13. 5. vycestovali na velké dobrodružství a nedali se odradit ani nepřízní počasí. Stihli si užít nabitý program - spoustu her v přírodě i v uvnitř, táborák, několik výletů do okolí, navštívili Michalův statek, Včelí dům a Vodní dílo Švihov - Želivka a také se trochu učili...Jako správní námořníci se v pátek vrátili do svých domovských přístavů, kde na ně už netrpělivě čekaly maminky.   

Detektivní škola v přírodě III. C

Detektivní škola v přírodě III. C

Jana Nedvědová

Detektivní školu v přírodě si v týdnu od 13. do 17. 5. užila III. C. Děti poprvé společně cestovaly vlakem, směr Ředkovec nad Sázavou. I přes nepřízeň počasí zvládly turistické výšlapy po okolí, navštívily podzemí ve Světlé nad Sázavou,  na Michalově statku si prohlédly původní stavení a zjistily, jak se dříve žilo. Překonaly stezku odvahy temným lesem, řešily detektivní záhady a úkoly v přírodě. Nechyběl ani táborový oheň s pečením buřtů, zpěv s kytarou a  cesta za pokladem. V pátek se děti vracely spokojené domů a už teď se mohou těšit na příští výpravu.  

Spaní ve škole si vyzkoušela I. A

Spaní ve škole si vyzkoušela I. A

Jana Nedvědová

Nejmenší školáci z I. A si také vyzkoušeli, jaké to je, nocovat ve škole. A jak to vše probíhalo? Čtěte dále! Paní učitelka s dětmi nám podrobně svůj program popsaly. 

Pohádková Barbora v sobotu

Pohádková Barbora v sobotu

Jana Nedvědová

Na sobotu 18. 5. jsme připravili program pro kutnohorskou veřejnost. Děkujeme všem, kteří přišli a zhlédli vše, co si děti připravily a nacvičily. Doufáme, že s námi v zahradách GASKu strávili příjemné dopoledne. Nám se Barbora velmi líbila a už teď se těšíme na příští ročník. Akce se konala za finančního přispění z grantového programu Města Kutná Hora.       

Pohádková Barbora pátek - pokračování fotodokumentace

Pohádková Barbora pátek - pokračování fotodokumentace

Jana Nedvědová

S fotoaparátem se tentokrát mezi herci, zpěváky, tanečníky a diváky pohybovala a atmosféru zachycovala Kristýna Myřátská z IX. C. Děkujeme ji za pořízení krásných snímků. 

Pohádková Barbora se vydařila

Pohádková Barbora se vydařila

Jana Nedvědová

Na pátek 17. 5. jsme naplánovali tradiční Pohádkovou Barboru. S napětím jsme sledovali předpověď počasí - a ono to vyšlo! Po deštivém a chladném týdnu se počasí umoudřilo a my jsme si mohli užít pohádky a krásný hudební a taneční program v zahradách GASKu. Děkujeme všem hercům, tanečníkům a zpěvákům za krásná vystoupení, moc se nám líbila.      

II. C na plaveckém výcviku a Pohádkové Barboře

II. C na plaveckém výcviku a Pohádkové Barboře

Jana Nedvědová

Druháčci si během druhého pololetí úspěšně osvojují plavecké dovednosti, v závěru výcviku určitě budou ze všech zdatní plavci. V pátek 17. 5. se jako většina žáků školy pobavili na Pohádkové Barboře a navíc ještě stihli navštívit městskou knihovnu.   

Prvňáčci nocovali ve škole - I. B

Prvňáčci nocovali ve škole - I. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 16. 5, čekalo na prvňáčky velké dobrodružství - nocovali totiž se svojí paní učitelkou ve škole. Teplé postýlky doma vyměnili za spacáky a karimatky, maminky je vybavily jídlem a pitím, nechyběli ani kamarádi plyšáci...Pro děti byl připravený program, hrála se vybíjená, nechyběla noční procházka s baterkami po škole. V pátek pak děti vyrazily v doprovodu svých patronů z VIII. B na Pohádkovou Barboru...   

Navštívili jsme Eger

Navštívili jsme Eger

Jana Nedvědová

Ve dnech 7. - 10. 5.  vycestovala skupina zájemců na výměnný pobyt do maďarského Egeru - města, které je podle našich přátel druhé nejnavštěvovanější v Maďarsku, hned po Budapešti. Vzájemná výměna studentů a vyučujících se konala již posedmnácté... 

Poslední letošní shromáždění

Poslední letošní shromáždění

Jana Nedvědová

V pondělí 13.5. se konalo v aule školy poslední letošní shromáždění určené pro starší školáky. Bylo zaměřeno na  nebezpečí cyber groomingu. Děti zhlédly velmi varující krátké video natočené podle reálné události.  S příspěvky ze tříd vystoupili sedmáci - děkujeme jim.    

Hledáme těžiště - VII. A a VII. B

Hledáme těžiště - VII. A a VII. B

Jana Nedvědová

V hodinách fyziky sedmáci experimentálně zjišťovali polohu těžiště pravidelných i nepravidelných těles, ověřili si důležitost rovnováhy při různých pohybových aktivitách i běžných činnostech.   

Fandili jsme na Klimešce...

Fandili jsme na Klimešce...

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. 5. se vybrané třídy vypravily na Klimešku fandit na play off Extraligy vozíčkářů. Byl to pro nás silný zážitek. Obdivovali jsme, co handicapovaní sportovci dokáží a opět jsme si uvědomili hodnotu vlastního zdraví. Sportovci si našli i chvílí a krátce s námi pohovořili - děkujeme!      

Fatu Morganu navštívila VI. B

Fatu Morganu navštívila VI. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 9. 5. se šesťáci vypravili do tropického skleníku Fata Morgana, který je součást Botanické zahrady hlavního města Prahy. Skleník se nachází mimo areál venkovních expozic na jižním svahu trojské stráně a je nejnavštěvovanější právě v květnu - líhnou se zde totiž exotiční motýli. Kdo přijde, určitě nelituje - návštěvníci jsou svědky zrození motýlů a jejich vzdušných tanců, načerpají i mnoho nových informací ze života této obdivované skupiny hmyzu. Ani my jsme nelitovali...  

Oblíbené zvíře v I. A

Oblíbené zvíře v I. A

Jana Nedvědová

Projekt s názvem Oblíbené zvíře naplánovala na první květnový týden paní učitelka v I. A. Děti se samy rozhodly, zda chtějí pracovat samostatně nebo ve dvojici. Týden dopředu shromažďovaly materiály o vybraném zvířeti, ve čtvrtek 2.5. materiály donesly do školy. Společně si popovídaly o různých možnostech třídění živočichů, vše si vysvětlily  a pustily se do samostatné práce - četly, vypisovaly, malovaly. Výsledkem byly plakáty, které posloužily jako základ pro prezentaci ostatním. Děti se moc snažily, mají velkou pochvalu. 

Den otevřených dveří na HZS - IV. A , IV. B

Den otevřených dveří na HZS - IV. A , IV. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 2.5. se děti ze IV. A a IV. B vypravily na Den otevřených dveří HZS Kutná Hora. Jako každý rok i letos byl pro návštěvníky připravený velice zajímavý a poutavý program. Děti viděly zásahy všech záchranných složek, dozvěděly se spoustu důležitých věcí a některé činnosti si i vyzkoušely. Během celé doby se jim věnovali příslušníci HSZ a dalších složek. Třídu IV. A  po celou dobu provázel pan Igor Vince, tatínek naší žačky – děkujeme! 

Energie - budoucnost lidstva

Energie - budoucnost lidstva

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 25. 4. se osmáci a deváťáci zúčastnili besedy s lektory společnosti JLM Praha na téma obnovitelných zdrojů energie. Společně jsme mluvili o výhodách a nevýhodách obnovitelných zdrojů, o možných úsporách, o využití tolik diskutované jaderné energie a zabezpečení jaderných elektráren. Přednáška byla proložena soutěžními otázkami a praktickými ukázkami, měřením radiace a zásadami ochrany před radioaktivním zářením.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání