TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Fotogalerie 2018/2019

Rozdali jsme vysvědčení...

Rozdali jsme vysvědčení...

Poslední povinnost splněna - vysvědčení rozdáno -  a hurá na prázdniny a dovolenou. Těšíme se všichni - malí i velcí. S hodnocením byla určitě většina dětí spokojená - na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 89%, na druhém 47% žáků. To jsou krásné výsledky, gratulujeme!  

Poslední dny školního roku

Poslední dny školního roku

Poslední dny školního roku byly velice horké a v některých našich třídách dosahovala teplota třiceti stupňů. Proto si třídy, pokud to bylo možné, plánovaly program mimo školní budovu. Koupali jsme se ve Velkém rybníce a na plovárně - děkujeme vedení, že nám ji dříve otevřeli. Deváťáci si pochutnali na skvělém dortu, který pro ně upekla jejich třídní, sedmáci vyrazili na bowling...     

Odpolední akademie patřila deváťákům

Odpolední akademie patřila deváťákům

Odpolední představení patří vždy deváťákům, kteří se loučí s naší školou. Zazněla slova díků na adresu rodičů a učitelů, zavzpomínali jsme společně na první krůčky dnes už slečen a mladých mužů v naší škole, zasmáli jsme se, utřeli slzy... Vždy v září nám známé tváře na chodbách školy chybí...Přejeme všem deváťákům hodně štěstí v dalším životě a těšíme se s nimi na viděnou buď ve škole nebo na některé z našich akcí...     

Ocenění žáků školy

Ocenění žáků školy

Každoročně na akademii oceňujeme děti, které školu reprezentují, šíří její dobré jméno mezi kutnohorskou veřejností, pomáhají, pracují navíc. Ocenění není rozhodně podmíněno vysvědčením se samými jedničkami. Letos si přišlo na jeviště pro diplom a odměnu 80 dětí, které budou mít také pochvalu na vysvědčení. Hvězdou roku, kterou vždy vybíráme mezi deváťáky, byla vyhlášena Kateřina Trousilová z IX. A, Katce děkujeme za vše a přejeme jí hodně štěstí v dalším studiu.  Poděkovali jsme také paním učitelkám, bez kterých by dnešní krásné představení nevzniklo.  

Dopolední akademie - pokračování fotodokumentace

Dopolední akademie - pokračování fotodokumentace

Na jevišti se vystřídalo přes dvě stě vystupujících dětí - všichni druháci a deváťáci, sedmá C, dramatický a hudebně pohybový soubor školy, zpěvačky, recitátoři. Připravili jsme spoustu kulis, kostýmů, hodiny a hodiny nacvičovali a pilovali. Doufáme, že se představení divákům líbilo. My už teď přemýšlíme, jak se naše představení bude jmenovat příští rok...  

A je tu akademie...

A je tu akademie...

Jedna z největších událostí, akademie, proběhla tradičně poslední úterý školního roku, tentokrát s názvem V Evropě se neztratíme. Jako vždy ji zahájila paní ředitelka a pak už se rozeběhl pestrý program plný tance, zpěvu, recitace, zábavy a scének ..      

Čtvrťáci zahradničili a kuchtili - IV. B a IV. C

Čtvrťáci zahradničili a kuchtili - IV. B a IV. C

Poslední hodiny pracovních činností se na školním pozemku věnovali čtvrťáci z béčka množení a sázení pokojových rostlin. Šlo jim to pěkně od ruky, teď už jen pečovat a zalévat! Děti z céčka zase ve školní kuchyni kuchtily - připravily si zdravou svačinku a moc si pochutnaly. Nám daly ochutnat také a musíme konstatovat, že pomazánky byly opravdu výborné!  

I.A za školou objevovala, vyráběla a cvičila jógu

I.A za školou objevovala, vyráběla a cvičila jógu

Na čtvrtek 20. 6.  měla I. A naplánovaný tvořivě - pohybově - badatelský den, kde si každý přišel na své...  S organizací pomohli rodiče, pan Sádlo a paní Vopěnková, kterým děkujeme za čas, který s námi strávili.  S panem Sádlem si děti vytvořily nádherné dárečky z drátků, s paní Vopěnkovou si u chrámu svaté Barbory zacvičily jógu a v přírodní učebně se s paní učitelkou věnovaly badatelským pokusům s vodou, při kterých ověřovaly vybrané fyzikální zákony . Děti pracovaly ve skupinách, vystřídaly se na všech stanovištích, aktivity je velmi bavily.   

Takto běželi třeťáci a čtvrťáci...

Takto běželi třeťáci a čtvrťáci...

Čtvrťáci Olympijský běh ráno zahajovali.Běželi na Sokoláku tři kola, některé děti letěly na trati jako šipky, některé se se vzdáleností trochu praly, každý podle svých sil a schopností, třeťáci obkroužili ovál dvakrát... I přesto, že se už začínala opět zvyšovat teplota, všechny děti běh zvládly, běžely s radostí, akce se jim líbila.    

Zúčastnili jsme se T-Mobile Olympijského běhu - foto 1. a 2. ročník

Zúčastnili jsme se T-Mobile Olympijského běhu - foto 1. a 2. ročník

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka, to je heslo T-Mobile Olympijského běhu.  Už podruhé jsme se k této velké běžecké akci připojili i my s mladšími školáky, s dětmi 1. - 4. ročníku. Je to běh pro radost, ne na výsledek, proto ve středu 19. 6. zvítězili všichni, kdo vyběhli na dráhu a všichni dostali diplom a medaili.  T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den vybíhá 75 tisíc běžců po celé České republice, ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo v rámci individuální výzvy v běžecké aplikaci... 

Týden za školou v I. A

Týden za školou v I. A

Na předposlední týden školního roku připravily paní učitelky pro prvňáčky speciální program a nazvaly ho Týden za školou. I. A v rámci něj zatím absolvovala pasování na čtenáře, návštěvu Kamenného domu a další aktivity, pokračovat budou děti ve čtvrtek 20. 6. rukodělnými dílničkami, cvičením jógy a dalšími činnostmi pod vedením rodičů....   

Prvňáčci z béčka - pasování a Kamenný dům

Prvňáčci z béčka - pasování a Kamenný dům

V úterý měli prvňáčci slavnostní den - v kostele svatého Jana Nepomuckého byli pasováni na čtenáře. V tento významný okamžik je přišli podpořit i rodiče a prarodiče. Pak se posilnili zmrzlinou a pokračovali na program Hrátky se sklem do Kamenného domu. Děti se dozvěděly základní informace o skle, zhlédly komentovanou výstavu Kouzlo sklářského řemesla a pak samy vyráběly...  

Patronát I. A a VIII. A - společný výlet do Mirakula

Patronát I. A a VIII. A - společný výlet do Mirakula

V pondělí 17. 6. se na společný výlet se svými velkými patrony z VIII. A vydali i prvňáčci z áčka. Společně směřovali do " země plné her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie", do Milovic nad Labem, do zábavně - naučného parku Mirakulum. Prvňáčci byli společně stráveným časem nadšení...   

I. C jela se svými patrony do ZOO Jihlava

I. C jela se svými patrony do ZOO Jihlava

V pondělí 17. 6. se prvňáčci společně se svými osmáky z céčka vypravili do ZOO Jihlava. Počasí nám přálo, vlna veder na chvíli povolila...Osmákům patří veliká pochvala, o své malé svěřence se vzorně starali - prohlíželi si s nimi zvířata, společně se najedli, pohráli si na dětském hřišti, pomohli s nákupem suvenýrů. Prvňáčci si výlet moc užili a na závěr svým osmákům zatleskali. Osmáci zaslouží opravdu velkou pochvalu a poděkování - svůj program museli hodně přizpůsobit, celý den byli spolehliví, obětaví a kamarádští patroni smiley     

Tvořidla 2019

Tvořidla 2019

Každoročně pořádaný výtvarný kurz Tvořidla vyšel letos na druhý červnový týden. Obklopeni dřevem, kůrou, trávou, rákosem a rostlinami hledali vybraní výtvarníci od sedmého do devátého ročníku skrytý život  dřeva.  A přes úmorná vedra a technicky náročné činnosti odvedli pořádný kus práce, výsledná díla jsou obdivuhodná.  Aniž bychom chtěli něco konkrétního prozrazovat, jelikož výstava bude k vidění až v září v prvním patře školy, máte se nač těšit. Možná se prostřednictvím těchto děl přenesete plachetnicí podél pobřeží s majáky až do světa víl, duchů a domečků skřítků. M.Krejčová 

IV. A v Chaloupkách

IV. A v Chaloupkách

Týden od 10. do 14.6. strávily děti ze IV.A a IV.B v ekocentru v Chaloupkách na Vysočině. Každý den v týdnu se věnovaly se svými lektory jednomu ze živlů. Zahrály si desítky her, při kterých se dozvěděly spoustu informací týkajících se vzduchu, země, ohně a vody, podívaly se na ekofarmu, kde si mohly prohlédnout a pohladit domácí zvířata, pracovaly v okolí Chaloupek na zahradě a v lese a mají tolik zážitků, že jen stěží lze uvěřit, že se vešly do pěti dnů smiley

V. B a její pobyt v přírodě v Křižanově

V. B a její pobyt v přírodě v Křižanově

Společně s V. A a V. C pobývala v Křižanově od pondělí 10. 6. také třída V. B. I ona si vyzkoušela spoustu nových her a aktivit, užila si zábavu, rozproudila adrenalin v těle, mimo školní lavice pracovala na upevnění vzájemných přátelských vazeb, trénovala spolupráci...

Outdoorový pobyt VIII. B

Outdoorový pobyt VIII. B

Osmáci si vybrali pro svůj outdoorový pobyt rovněž Křižanov. A rozhodně se tady nenudili, což dokládá následující fotodokumentace - na programu měli lukostřelbu, aquazorbing, vysoká lana, paintball, rafty a mnoho dalších aktivit...

Do Křižanova vycestovala také V. C

Do Křižanova vycestovala také V. C

Ve stejný čas, od 10. 6., pobývala v Křižanově také třída V. C. I pro ně měli lektoři připravený zajímavý a pestrý program, děti si vyzkoušely řadu tradičních i netradičních sportovních disciplín a her, mnohé činnosti byly nové a děti je vyzkoušely poprvé...

V. A v Křižanově

V. A v Křižanově

Od pondělí 10. 6. do čtvrtka 13. 6. pobývali páťáci na Čekomoravské vysočině v rekreačním středisku Křižanov. Učebnice nechali  doma a věnovali se sportovním aktivitám, vzhledem k horkému počasí byly velmi vyhledávané aktivity vodní...

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání