TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dubnové shromáždění mladších žáků

  • Jana Nedvědová

V pondělí 8. 4. proběhlo v aule poslední letošní shromáždění mladších školáků. Vystoupili prvňáčci a celá aula jim tleskala za jejich statečnost. Paní ředitelka apelovala na bezpečnost dětí při pohybu venku, promítla dětem krátký film o zásadách bezpečného chování na železnici. A protože to bylo už poslední shromáždění v tomto školním roce, popřála dětem příjemný závěr školního roku a krásné vysvědčení.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání