TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

I.A za školou objevovala, vyráběla a cvičila jógu

  • Jana Nedvědová

Na čtvrtek 20. 6.  měla I. A naplánovaný tvořivě - pohybově - badatelský den, kde si každý přišel na své...  S organizací pomohli rodiče, pan Sádlo a paní Vopěnková, kterým děkujeme za čas, který s námi strávili.  S panem Sádlem si děti vytvořily nádherné dárečky z drátků, s paní Vopěnkovou si u chrámu svaté Barbory zacvičily jógu a v přírodní učebně se s paní učitelkou věnovaly badatelským pokusům s vodou, při kterých ověřovaly vybrané fyzikální zákony . Děti pracovaly ve skupinách, vystřídaly se na všech stanovištích, aktivity je velmi bavily.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání