TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Lednové shromáždění

  • Jana Nedvědová

V pondělí 7.1. se sešli v aule na shromáždění starší žižkováci. Program shromáždění byl odlišný -  až dosud vždy paní ředitelka mluvila s dětmi o tom, co by měly nebo neměly dělat...Tentokrát dětem poděkovala za vše, co vykonaly během akce Jsem laskavec. Zhlédli jsme prezentaci, ve které byly shrnuty všechny laskavé skutky a veškerá podpora, kterou naše škola svému okolí poskytuje. V této oblasti je za námi velký kus práce a jsme na něj právem hrdí. Vzorně připravení se svými příspěvky vystoupili šesťáci - děkujeme jim. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání