TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Navštívili jsme Eger

  • Jana Nedvědová

Ve dnech 7. - 10. 5.  vycestovala skupina zájemců na výměnný pobyt do maďarského Egeru - města, které je podle našich přátel druhé nejnavštěvovanější v Maďarsku, hned po Budapešti. Vzájemná výměna studentů a vyučujících se konala již posedmnácté... 

Prohlédli jsme si partnerskou základní školu a jelikož je školou tzv. fakultní (úzce spolupracující s vysokou školou), tak i prostory vysoké školy pedagogické. Dále egerský hrad, hvězdárnu, katedrálu sv. Michala a sv. Jana a také nově zpřístupněný starobylý sklepní systém přilehlého arcibiskupského paláce, který údajně vede pod celým rozlehlým Egerem. Vyjeli jsme i mimo město a vstoupili na hrad Sirok, do muzea koňských kočárů Parád a samozřejmě do lázeňského centra s léčivou vodou Demjén. Byli jsme pozváni i na oficiální návštěvu na radnici města Eger, kde nás zástupci města vřele uvítali a připomněli nám vznik a průběh dosavadní spolupráce mezi městy Eger a Kutná Hora. Procvičovali jsme angličtinu, kde to jen šlo, i na školní diskotéce, v obchodním centru a zvláště pak v rodinách, kde jsme byli ubytovaní u žáků partnerské školy. Cestou domů jsme se zastavili v hlavním městě Maďarska. Budapešť jsme viděli za jasného počasí „jako na dlani“ z vyhlídkového místa Citadela. A jak se všichni zúčastnění shodli: „Je to dobrý pocit mluvit anglicky, když je proč. V tom je síla tohoto výměnného pobytu.“   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání