TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Osobní bezpečí - setkání s městskou policií 3. ročník

  • Jana Nedvědová

Koncem února navštívil naše třeťáky pan Čihák, který je členem Městské policie Kutná Hora, a besedoval s nimi na aktuální téma bezpečnosti silničniho provozu. Důraz kladl na pravidla pro cyklisty, chodce, bezpečné  přecházeni vozovky a také na osobní bezpečí - jak se chovat k neznámým lidem, v nebezpečných situacích, volaní na tisňové linky 150, 155.  Děkujeme, že si na nás našel čas, pro děti jsou tato setkání vždy velmi zajímavá a přínosná. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání