TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poslední dny školního roku

  • Jana Nedvědová

Poslední dny školního roku byly velice horké a v některých našich třídách dosahovala teplota třiceti stupňů. Proto si třídy, pokud to bylo možné, plánovaly program mimo školní budovu. Koupali jsme se ve Velkém rybníce a na plovárně - děkujeme vedení, že nám ji dříve otevřeli. Deváťáci si pochutnali na skvělém dortu, který pro ně upekla jejich třídní, sedmáci vyrazili na bowling...     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání