TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prosincové shromáždění

  • Jana Nedvědová

3.12. se sešly v aule na shromáždění mladší děti. Měli jsme milého hosta - pana inženýra Peroutku z Městských lesů a rybníků Kutná Hora. Pan Peroutka si pro děti připravil krátkou prezentaci o rostlinách a zvířatech našich lesů, o tom, jak se v lese chovat a jak ho chránit. Děkujeme mu, povídání se nám velmi líbilo. Příspěvky ze tříd tentokrát přednesli třeťáci - byli vzorně připravení, děkujeme i jim. Paní ředitelka dětem popřála krásné Vánoce. Příště se zase uvidíme v únoru. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání