TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rychlochodci ze VII. A a B

  • Jana Nedvědová

Sedmáci při hodinách fyziky poměřili své síly v rychlochůzi na 50 metrů. Vzájemně si měřili čas a počítali svou rychlost v m/s. Možná, že by někteří měli začít přemýšlet nad tréninkem a zkusit tento sport! Nejrychlejší chodci byli:   

 

Hoši: 

1. místo: Thomas Kaizner VII. B (2,94 m/s)

2. místo: Jan Kail VII. A (2,64 m/s)

3. místo: Vojtěch Tuček VII. A (2,68 m/s)  

 

Dívky: 

1. místo: Karolína Čejková VII. A (3 m/s)

2. místo: Adéla Krkošová VII. A (2,86 m/s)

3. místo: Marie Hynková VII. B (2,77 m/s)  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání