TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zkoumáme vlastnosti kapalin - 8.ročník

  • Jana Nedvědová

Osmáci se v hodinách fyziky zaobírají vlastnostmi kapalin. Při praktických pokusech snižovali a zvyšovali povrchové napětí vody, vyrobili vlastní hustoměr a porovnali pomocí něho hustoty několika kapalin. Dokázali existenci vztlakové síly a účinky tlakové síly v kapalinách, pomocí tabulek určovali chování různých látek v kapalinách a vyhledávali hustoty.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání