TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zúčastnili jsme se konference žákovských parlamentů

  • Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 23. 5. se vybraní parlamentáři zúčastnili konference žákovských parlamentů, která se konala v ZŠ Chýně. Po poměrně dlouhé ranní cestě, kdy jsme v okolí Prahy protrpěli několik dopravních omezení a kolon, jsme dorazili do cíle. Přivítala nás krásná nová škola, která je v provozu teprve druhý rok a nemá ještě ani všechny ročníky, pan ředitel Novák a parta parlamentářů - Parťáků, jak si zde říkají. Připravený byl zajímavý program, prohlídka školy, nové nápady, které realizují na jiných školách. Odjížděli jsme velmi spokojení, načerpali jsme novou inspiraci pro další práci. Velmi nás zaujala školní jídelna a její fungování, zejména salátový bar, o kterém jsme jednali již před několika lety a který u nás nesmí z hygienických důvodů být...      

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání