TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Chytré autíčko si programovaly děti ze IV. B

  • Jana Nedvědová

Na podzim jsme využili nabídku na zapojení do projektu Polytechnika do ZŠ ve Středočeském kraji, Podle pravidel jsme mohli zapojit pouze jednu třídu, vybrali jsme čtvrťáky. Nyní, v úterý 21.1.,  k nám do školy poprvé přijela lektorka a pod jejím vedením proběhla první společná lekce s názvem Chytré autíčko...

Po krátkém úvodu, kdy jsme zavítali do historie, děti podle návodu sestavily autíčko a vytvářely pro něj cestu - naprogramovaly ji podle návodu, zkoušely různé varianty, odhadovaly dobu, za kterou autíčko ujede určitou trasu, odhady pak ověřovaly přesným měřením, ve skupinách vzájemně naměřené hodnoty porovnávaly. Každé dítě obdrželo listinu, do které bude v průběhu projektu sbírat nálepky za splněné úkoly, na závěr každý obdrží osvědčení. 

Setkání bude celkem osm, děti si vyzkouší práci s ozoboty, stavebnicemi SMART, i Triangle STEM, 3D perem.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání