TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Knihovnička V. B

  • Jana Nedvědová

Velké čtenářské plány měly děti z V.B ještě v období, kdy se chodilo do školy. Do třídy si v rámci výtvarné výchovy vlastnoručně vyrobily knihovničku, do které se rozhodly lepit „hřbety“ svých přečtených knih za druhé pololetí. Byla vyhlášena soutěž o nejlepšího čtenáře, jejíhož vítěze už asi nepoznáme. Děti dokonce plánovaly vyzvat na měsíční čtenářský souboj některou z dalších tříd. Přestože se mnohé plány kvůli přerušení výuky nepodařilo uskutečnit, páťáci čtou dál. Do jarních prázdnin zaplnili knihovničku více než z poloviny. Nyní posílají pozdravy se svými knihami z domova - trénují už na příští rok. Soutěž se totiž chystají zopakovat.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání