TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Národní technické muzeum navštívili sedmáci

  • Jana Nedvědová

V pátek 22.11. se sedmáci vypravili na exkurzi do NTM -  konala se v rámci projektu OPVVV a byla zdarma. Děti absolvovaly komentovanou prohlídku rudného a uhelného dolu, prohlédly si expozici Chemie kolem nás, navštívily fotokomoru a na závěr si už samostatně prohlédly hlavní sál. V něm je prostor věnovaný dopravě - historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letadel a lodní a železniční dopravě.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání