TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Návštěva výstavy Francouzský impresionismus

  • Jana Nedvědová

Výtvarná výchova pro některé třídy 8. a 9. ročníku byla v září ve znamení výstav. Měly možnost navštívit Tváře expresionismu v GASK a seznámit se s díly českých, německých a slovinských expresionistů. Ve středu 18.9. pak žáci se zájmem o výtvarnou výchovu navštívili na Staroměstském náměstí v Praze výstavu Francouzský impresionismus.  Mnozí se tak poprvé setkali s originály obrazů C. Moneta, P.A. Renoira, E. Degase, C. Pissarra nebo s obrazy postimpresionistů P. Cézanna či P. Gauguina. Pevně doufáme, že zážitek z výstavy nebude pouhým prchavým okamžikem ​​.smiley

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání