TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Před prázdninami stihli prvňáčci projekt Voda, vzduch

  • Jana Nedvědová

Děti z I. A si ve středu 4.3. v rámci projektu  Živly připomenuly vlastnosti dalších dvou – vody a vzduchu. Ve škole se přesvědčily o tom, jak jsou oba živly nepostradatelné a pomocí jednoduchých pokusů zjistily některé jejich vlastnosti. Pak už pokračovaly do galerie Gask, kde oba živly výtvarně ztvárnily. Po soustředěné práci se pak děti vydováděly v hernách.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání