TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den u druháčků

  • Jana Nedvědová

Země - kolébka života, oheň - dobrý sluha, ale zlý pán - to bylo tématem projektu našich druháčků. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, založily pokusy s půdou, zkoumaly žížaly, zacvičily si, zazpívaly, vypracovaly parcovní listy, vysvětlily si význam BIO humusu. Vrátily se do minuosti a vysvětlily si, jak lidé oheň získali, jak nám oheň slouží i ubližuje, provedly několik pokusů, porovnaly délku plamínků., při tětesné výchově si zahrály na plamínky a požárníky, při výtvarné výchově vytvořily práci na polích a pustily si Kousky primáře Housky o popáleninách, popovídaly si o nebezpečí vzniku požáru...... Zkrátka téma vyčerpaly maximálně 

smiley

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání