TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

  • Jana Nedvědová

Jak se krotí plameny, Síla živlů, Země a její tajemství...to jsou některá témata, kterými se zaobírali třeťáci a čtvrťáci.  Se živly se seznamovali, hledali informace, tvořili ve skupinách i samostatně, zakládali pokusy, navštívili výstavu skla v Kamenném domě....Děti byly neustále v pohybu po škole a jejím okolí, s fotoaparátem se nám podařilo zastihnout jen některé dílny... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání