TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Spolu ve škole - V. B

  • Jana Nedvědová

Na pátek 6.9. jsme naplánovali pro páťáky dopoledne  zážitkové pedagogiky a her z oblasti osobnostní a sociální výchovy  s názvem Spolu ve škole. Cílem tohoto projektu je seznámení s novým tříídním učitelem a naladění vztahů mezi dětmi na nový školní rok, vzájemné sblížení i mimo školní lavice. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání