TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vánoční besídka v I. A

  • Jana Nedvědová

Děti z I.A  s paní učitelkou naplánovaly svoji první vánoční besídku na čtvrtek 19.12.  Tréma byla určitě velká, protože pro své rodiče, prarodiče a sourozence hrály ve škole poprvé.  Zahrály krásnou pohádku o stromečku, zvířátkách a paní Zimě, přednesly a zazpívaly básničky o zimě a Vánocích, na které se moc těší. Besídka se povedla a děti si své první vystoupení náramně užily.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání