TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vystoupili jsme na adventním odpoledni v Malíně

  • Jana Nedvědová

Na sobotní odpoledne 30. 11. připravili obyvatelé Malína  adventní program, na kterém nechyběli ani naši mladší žáčci  - zpěváčci, kteří vystoupili s pásmem tradičních vánočních koled. Za svůj výkon byli odměněni potleskem od diváků i odměnu od pořadatelek akce. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání