TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Začali jsme druhý týden ve škole

  • Jana Nedvědová

Ve škole jsme už druhý týden. Děti jsou i nadále vzorné, krásně si osvojily pravidla, která jsou nutná dodržovat, některé novinky si dokonce chválí - je tu větší klid (v celé škole je okolo 180 dětí), o přestávkách mají chodbu samy pro sebe, i menší počet ve skupinách se jim líbí...Pro ty, co zůstávají odpoledne, mají paní vychovatelky a asistenti přioravený co nejpestřejší program, aby se jim tady líbilo... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání