TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Ze života III. A

  • Jana Nedvědová

Návštěva GASKu, environmentální program Pod horami a spolupráce s prvňáčky - to jsou akce, které v posledních dnech připravila paní učitelka společně s dětmi. Naplánované aktivity se vydařily na jedničku, třeťáci byli spokojení a prvňáčci nadšení. Vše se točilo okolo tématu Živly, děti tvořily z přírodních materiálů, pro výtvarné a pohybové aktivity byly motivované plamínky, kouzlem ohně a hasičskými dovednostmi... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání