TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zkoumáme vlastnosti kapalin - VIII. A, B

  • Jana Nedvědová

V hodinách fyziky si osmáci v praktických aktivitách vyzkoušeli zvyšovat a snižovat povrchové napětí vody, měnit hustotu látek a dokázat Pascalův a Archimedův zákon. Na závěr projektu si ve skupinách připravili prezentace o zařízeních, která využívají vlastnosti kapalin, například ponorka, remorkér, zdymadlo, vodojem,  . a seznámili s nimi své spolužáky.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání