TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Spolu ve škole - V. A

  • Jana Nedvědová

V pátek 4.9. strávili páťáci dopoledne se svojí novou třídní paní učitelkou. Projekt Spolu ve škole, který absolvovali, je zaměřený na bližší seznámení dětí s novými třídními učiteli.  Děti procházejí kolektivními i individuálníi aktivitami zážitkové pedagogiky, zaměřenými právě na bližší vzájemné poznání, společně vytvořily i pravidla své třídy pro čas, který spolu tráví ve škole.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání