TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Spolu ve škole - V. B

  • Jana Nedvědová

Projekt Spolu ve škole absolvovala v pátek 4. 9. také třída V. B, protože i jim se změnila třídní paní učitelka. Některé z aktivit, které byly na programu, zachycuje následující fotodokumentace.    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání