TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vpád vědců do výuky zažili páťáci z áčka

  • Jana Nedvědová

Nabídku Akademie věd České republiky na přímou účast vědců ve výuce využila paní učitelka z V. A a přizvala do online výuky RNDr. Petra Petříka, Ph.D. Setkání proběhlo v pátek 16. 4., téma bylo Člověk ničí, člověk napravuje.  Pan doktor zodpověděl všechny naše dotazy týkající se botaniky a vlivu člověka na krajinu. Protože zvídavost dětí byla veliká, zabrousili jsme i do jiných oborů. Panu doktorovi velmi děkujeme za jeho návštěvu i za trpělivost, se kterou se svědomitě věnoval každému dotazu. 

Bylo to nejen příjemné zpestření on-line výuky, ale i perfektní možnost ptát se toho správného člověka na dávné, aktuální i potencionální události související s naší přírodní krajinou. S radostí zveřejňujeme i podnět pana doktora s názvem Honba za petrklíči. Jde o mezinárodní aktivitu, blíže popsanou na webových stránkách  https://honbazapetrklici.cz/ a https://www.ibot.cas.cz/cs/2021/04/01/honba-za-petrklici-zacina/.  V aktuální digitální době je to výzva, která může zaměřit naši pozornost i na přírodní krajinu a vykompenzovat tak sedavější způsob života dětí u počítačů a mobilů. Děkujeme     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání