TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Měříme, vážíme, odměřujeme....

  • Jana Nedvědová

V podzimních hodinách fyziky si sedmáci zkouší používání různých měřidel ke zjišťování hodnot fyzikálních veličin. Změřili si délku lokte, palce, pídě, sáhu i stopy, vážili a odměřovali různé objemy kapalin v odměrném válci. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání