TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Bezpečnost nade vše - III. D

  • Jana Nedvědová

Třeťáci  měli možnost se zapojit do debaty s policií o bezpečném chování při nálezu nebezpečných předmětů, setkání s agresorem, ale nejvíce se jim líbily praktické ukázky s policejními psy. Bezpečnost si připomínáme před každým trénováním, soutěžením na hřišti. A to už si sportovci stačili zaběhnout 60m na čas, poměřit si síly ve skoku dalekém, počítat góly při fotbale, počet košů a vybitých kamarádů v oblíbené vybíjené. Ve třídě si děti rády vybírají aktivity, které je baví, mají možnost si rozhodnout, zda upřednostní práci s kamarádem nebo si chtějí učivo procvičit samy.  Skupinovou prací všichni vytvořili barevné plakáty ze světa rostlin a zvířat z oblastí polí, luk a lesa. A když jim počasí přeje, rádi se přesunou do venkovních učeben v okolí školy a využijí pěkné prostory k dalším aktivitám. Mgr. Štěpánka Menová 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání