TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace k zápisu budoucích prvňáčků

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, podle sdělení zřizovatele Města Kutná Hora proběhne zápis dětí bez osobní účasti ve škole v termínu od 9. 4. do 13.4. 2021. Dále najdete podrobné informace, jak postupovat. Protože mnohé děti u nás ve škole ještě nebyly, počítáme s organizací jejich návštěvy v průběhu měsíce června, kdy zároveň proběhne vaše setkání s třídní paní učitelkou. Individuální konzultace ve škole jsou možné - pokud váháte, zda je vaše dítě připraveno na zahájení povinné školní docházky, můžete si domluvit schůzku. Prosím čtěte dále.  

Přijetí k základnímu vzdělávání podléhá správnímu řádu, zákonný zástupce je tedy povinen doručit škole, kterou si vybral, písemnou žádost o přijetí, najdete ji na přiloženém odkazu. Pokud si ji nemůžete vytisknout, formuláře budou v době zápisu k dispozici za hlavními dveřmi v naší škole vždy od 8 do 17 hodin. Rodiče, kteří předvyplní údaje do systému školy, vyplňují pouze první stranu žádosti, ostatní vyplňují obě strany. 

Podepsanou žádost je možné doručit následujícími způsoby: 

 - do datové schránky (ID datové schránky 962an9f)

-  emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

-  vytištěnou a podepsanou žádost odeslat poštou nebo vhodit do poštovní schránky před školou 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 23. 4. 2021 pod registračním číslem (zaevidovaným dětem je vygenerován systémem, nezaevidovaným bude zaslán na email).  

Pokyny pro případ, že budete žádat o odklad školní docházky nebo naopak pro případ, že chcete zapsat dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 věku šesti let, najdete v následujících článcích. Žádost o odklad vyplňte a přiložte k žádosti o přijetí, nevadí, že dosud nemáte oba posudky, dodáte je dodatečně. Pokud je už máte, zašlete samozřejmě s ostatními dokumenty. Rozhodnutí o odkladu je možné vystavit až po dodání obou doporučujících posudcích.  

Kvůli individuální konzultaci - posouzení připravenosti pro vstup do školy – kontaktujte prosím speciálního pedagoga Mgr. Kristinu Ťokovou, tokova@zszizkov.cz, 724705512.

Pokud jste po odkladu školní docházky, oznamte nám prosím, že vaše dítě nastoupí k nám (nedvedova@zszizkov.cz).  Žádost nevyplňujete, jste přijati od loňského roku, neobjevíte se ani v seznamech letos přijatých dětí.  

Na následujících odkazech se prosím seznamte s desaterem předškoláka a možností, jak případně pomoci svému dítěti a s možnostmi plnění povinného předškolního vzdělávání v případě odkladu. 

Jakékoliv dotazy směrujte prosím na zástupce ředitele Janu Nedvědovou, nedvedova@zszizkov.cz

Obraťte se na nás i v případě, že vám byla nařízena karanténa, a v uvedených termínech nebude pro vás možné žádost doručit, domluvíme si jiné řešení. 

Prosíme, sledujte i nadále webové stránky. Pokud by se situace změnila a byla by možná osobní účast dětí ve škole, budeme o tom neprodleně informovat. Těšíme se na viděnou nejpozději v červnu.    

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání