TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_6880a.jpg

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

Program schůzky 2.12.

Program schůzky 2.12.

Schůzku zahájily Veunka, Hanička a Isabelka informacemi z městského parlamentu. Mluvily o majáles, zahraničních výměnách, o školních jídelnách a participativním rozpočtu. Zatím vše pouze na informační úrovni,  co bude realizováno, se postupně uvidí. Hlavní bod programu byla volba zvířete, které budeme v ZOO Praha adoptovat. V prezentaci bylo vybráno třináct zástupců, kteří odpovídali našim finančním možnostem. Zcela jednoznačně zvítězil vlk euroasijský a protože částka na jeho roční adopci činí "jen" 7000 Kč, ještě nám zbyly 2000 Kč. Na návrh bylo provedeno druhé hlasování a za zbývající částku jsme vybrali varana moluckého. Hned po novém roce bude částka do ZOO odeslána. Děkujeme všem, kteří obětovali 10 Kč nebo více a přispěli na potřebnou věc. V příloze najdete přehled odevzdaných příspěvků. Příští schůzka: 13. 1.        

Program schůzky 4. 11

Program schůzky 4. 11

Zahájili jsme prací nad návrhy do adventního kalendáře. Pracovali jsme ve skupinách po ročnících, výsledkem je řada originálních nápadů, ze kterých bude sestavený adventní kalendář - těšíme se. Dále jsme si připomněli příspěvky na plánovanou adopci zvířete v pražské ZOO - pokud se podaří shromáždit příspěvky do příští schůzky, vybereme konkrétní zvíře. Mluvili jsme také o školní jídelně a systému odchodu do ní po vyučování, měl by omezit největší návaly. Poděkovali jsme za spolupráci při ochraně školního majetku - pozorujeme zlepšení. 24. 11. se naše zástupci zúčastní městského parlamentu, na příští schůzce nás budou informovat. Příští schůzka - pátek 2. 12.  

Program zahajovací schůzky 7. 10.

Program zahajovací schůzky 7. 10.

V pátek 7. 10. se poprvé sešli parlamentáři  - zástupci 3. - 9. ročníku. Navzáíjem se představili, protože řada dětí je nová, stručně jsme si připomněli, co je náplní naší práce a co vše se nám podařilo v minulém školním roce. Dále jsme si nastínili, co je v plánu na letošní rok a pak jsme přistoupili k vlastnímu programu. Vybrali jsme zástupce do městského žákovského parlamentu - budou to Verča Vilímová, Amálka Jansová a Isabela Železná. Dále jsme losovali pořadí na projektový den, uložili jsme si úkoly na příště - nápady do adventního kalendáře a příspěvek na adopci zvířete v ZOO Praha  a nakonec jsme krátce diskutovali o problému ničení školního majetku ze strany některých dětí. Příště se uvidíme  4. 11. 

Seznam parlamentářů ve školním roce 2022/2023

Seznam parlamentářů ve školním roce 2022/2023

Kdo všechno je v parlamentu? V parlamentu se schází zástupci 3.- 9.tříd. Náplní práce parlamentu je především diskutovat o životě školy, co nám vadí, co by nám pomohlo, hledání řešení problémů a vyhlašování akcí. Dále najdete jména parlamentářů, na které se můžete tento školní rok obracet...  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání