TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak to bude letos s prací školního parlamentu?

  • Jana Nedvědová

Milí parlamentáři, naše společná práce je zatím pozastavená. Zatím prosím vyberte své zástupce, pevně věřím, že v jarních měsících se budeme moci opět společně setkávat. Na online formu práce zatím přecházet nebudeme, hezké na naší práci bylo společné potkávání a plánování akcí - ty teď probíhat nemohou. 

Moc si přejeme, aby jarní měsíce již byly klidnější a abychom se mohli vrátit aspoň částěčně k obyvklému způsobu práce. Zatím se mějte  hezky a už dopředu můžete přemýšlet o náplni naší práce.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání